El grup municipal Compromís presentarà al Ple una moció per instar a la retirada del decret que obliga a qualsevol productor agrícola a pagar quota d’autònoms

Foto: espores.es

El grup municipal Compromís presentarà al ple de novembre una moció en defensa de l’agricultura valenciana motivada per la nova obligació tributària imposada als llauradors amb el Reial Decret 15/2020. En paraules del portaveu del grup, Quico Fernández, “resulta sorprenent i trist que un govern com l’espanyol, que és incapaç de defensar la citricultura i l’agricultura valenciana, en general, a Europa, que sempre ha de ser moneda de canvi, que ha patit una crisi gravíssima de preus, que ara ha d’afrontar problemes amb els tractaments fitosanitaris, competint de manera injusta amb altres països tercers que no respecten les normes que se’ns exigeixen als valencians, damunt ara faça modificacions de caràcter fiscal, o tributari, que van a complicar encara més la vida dels llauradors, especialment dels xicotets”.

El Reial Decret 15/2020, de mesures urgents complementàries per a donar suport a l’economia i l’ocupació ha canviat les regles del joc per al conjunt del sector agrari. Amb aquest decret, el govern de l’estat espanyol ha fet efectiva l’obligació del pagament de quotes d’afiliació a la Seguretat Social com autònoms agraris (dins del Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agrari- SETA), les quals es situen vora els 230 i els 250 euros al mes. La nova obligació afecta a tots els productors que obtenen ingressos agraris. Fins ara, aquesta obligació era efectiva, únicament, per a qui percebia més del 50% de les seues rentes totals com a resultat de la venda de les seues produccions agrícoles o ramaderes.

En este escenari de noves imposicions tributàries, els xicotets llauradors com els de la nostra ciutat, es veuen desatesos i sense cap tipus d’incentiu per tal de seguir endavant amb la seua humil activitat productora. Es tracta, doncs, d’un atac frontal a la fisonomia de la nostra activitat agrària que respon, exclusivament, a una voluntat recaptadora, sense la menor mostra de sensibilitat envers la situació de molts dels nostres llauradors.

“El govern espanyol no té cap sensibilitat per una agricultura de caràcter tradicional que ha sigut importantíssima en altres èpoques per a mantenir un cert equilibri de la balança comercial en Europa i que ara mateix està lluitant per sobreviure en unes condicions molt adverses”, afegeix el portaveu de Compromís.

Ara, la nova norma, lluny de suposar un avanç en la seguretat del productor i un incentiu per a seguir endavant amb aquesta, cada vegada menys valorada (i transmesa de generació a generació), activitat, es presenta com una obligació de complicat compliment. Així, molts dels nostres xicotets productors hauran d’abandonar l’activitat perquè els comportarà més despeses que ingressos. Cal recordar, en este sentit, que el rendiment de l’activitat agrícola és estacional i, per tant, que la venda es circumscriu a una època de l’any molt concreta. Les despeses, no obstant, es duplicaran degut a aquesta nova obligació tributària.