Des de l’ajuntament ja es treballa en la millora de les instal·lacions, en el foment de l’autoconsum i en la desgravació de l’IBI

La creació de mecanismes de control sobre les empreses elèctriques; la transparència dels costos reals de producció, transport i distribució de l’electricitat així com la realització d’auditories independents i públiques dels costos reportats per les empreses del sector elèctric; l’impuls d’un canvi en el sistema de tarificació en què s’eliminen els trams fixes i es pague en funció d’allò que consumeix, aplicant tarifes per blocs de consum que seguisquen el principi de progressivitat i reconeguen el caràcter de bé essencial de l’electricitat; la sol·licitud a la Comissió Nacional de Mercats i la Competència que investigue les causes reals de la pujada dels preus majoristes i actue amb urgència per revertir els abusos que hagen pogut realitzar les empreses elèctriques implicades; i la prohibició de tall de subministrament elèctric en habitatges en els casos d’impagament com a conseqüència de les condicions de vulnerabilitat. Aquestes són algunes de les exigència que el Grup Municipal Compromís portarà esta vesprada davant del Ple per instar al Govern a actuar per tal de defensar als usuaris i la ciutadania.


I és que, com s’inclou al text de la moció, “des que el passat 1 de juny entrà en vigor una nova estructuració de les tarifes elèctriques, com a conseqüència de les obligacions que imposa als estats membre l’aplicació de Directives europees, l’accés a un bé bàsic i essencial com és l’electricitat, fonamental per a l’exercici del dret a l’energia de la ciutadania, es troba, una vegada, més supeditat als interessos de l’oligopoli elèctric.”


En este sentit el Grup Municipal Compromís ha volgut dur davant del Ple les exigències per tal de defensar els interessos de la ciutadania que, una vegada més, torna a ser la més afectada per la nova estructura tarifaria. De fet, com assenyala la moció, “la manera en la qual s’ha regulat i s’està aplicant aquesta nova estructura tarifària i de facturació penalitza de manera desproporcionada a les famílies, xicotetes empreses, persones treballadores autònomes, persones que teletreballen, totes incloses en la categoria de “xicotets consumidors”, mentre manté intacta l’opacitat, el descontrol i l’arbitrarietat que caracteritzen el mercat elèctric espanyol: es continua amb el sistema marginalista per a la fixació dels preus de l’electricitat; no existeix cap exigència de transparència respecte als costos reals de producció, transport i distribució de l’electricitat, atenent a cada tipus de font d’energia; no hi ha cap exigència d’auditoria independent i pública i de control extern dels costos de l’energia; en la fixació de l’estructura tarifària no hi ha participació de les persones usuàries, sols de les empreses amb interessos econòmics en el sector elèctric; continua mantenint-se un pes elevat dels trams fixes en la factura i resta sense implementar-se el balanç net vinculat a l’autoconsum.”


A efectes municipals


Pepe Gil, regidor delegat de Manteniment, assenyala que “des de la passada legislatura estem treballant perquè l’ajuntament puga ser més independent respecte de les tarifes elèctriques. En eixe sentit, estem fent inversions, no totes les que volguérem, perquè els diners s’han de repartir entre les diferents prioritats, tant en la millora de la il·luminació de col·legis amb sistemes LED que consumeixen menys quantitat d’electricitat, com en les instal·lacions als carrers de la ciutat. A nivell d’edificis municipals, estem instal·lant aparells que consumeixen menys, i sobre tot, ara anem a fer dos instal·lacions d’autoconsum. Havíem previst fer-ne 4 però, finalment, el IVACE només ens ha permès fer-ne 2 i les ha subvencionades per al col·legi Ausiàs March i per al col·legi Victòria Joaquín Rodrigo. Estes instal·lacions d’autoconsum permeten il·luminar l’edifici durant el dia i, inclús si hi ha un augment de potència per la llum que es genera, injectar-la al sistema. Podria haver, d’eixa forma, inclús, un retorn econòmic per la inversió.


Respecte de l’afavoriment de les instal·lacions privades, el regidor de Compromís ha comentat que “hem aconseguit fer una nova ordenança per tal de facilitar els sistemes d’autoconsum en els habitatges i ara, en l’IBI de 2022 s’hi inclourà una desgravació en funció de les instal·lacions d’autoconsum amb les quals puguen comptar els habitatges. Serà, a més a més, per a varios anys”.


Compromís Sagunt