El grup municipal presentarà una moció per a exigir una adaptació que valore la tipologia agrària de la nostra ciutat

El grup Compromís a l’Ajuntament de Sagunt presentarà en el pròxim ple una moció per a protegir els interessos dels agricultors davant la llei estatal que prohibeix de manera categòrica la crema de restes agrícoles. Tal com assenyala el regidor nacionalista, Pepe Gil, «hauria de fer-se un esforç per part de l’Estat per a donar solució a la tipologia de camps que tenim en el nostre territori i a la nostra ciutat, concretament. Sembla que totes les lleis es fan pensant en grans estructures que tenen altres tipus de cultius i que no tenen en consideració ni la nostra estructura agrària ni el tipus de cultius que es fan ací. Per això presentem aquesta moció, per a exigir a l’Estat que done més temps als nostres agricultors per a poder adaptar-se a la mena de requeriments que planteja amb lleis com aquesta».

La moció en qüestió proposarà que l’Ajuntament de Sagunt inste el govern de l’Estat a revisar la prohibició de les cremes agrícoles i a adoptar mesures transitòries. «Hem de tindre en compte que la crema de restolls i la *quemaa de restes de poda s’empra no sols per a mantindre una adequada sanitat vegetal, sinó per a previndre una acumulació de material combustible que podria desencadenar incendis greus. De moment, encara no existeix una cadena de gestors de residus agrícoles autoritzats bastant adequada territorialment per a donar l’abast i resposta a totes les restes agrícoles que actualment es produeixen dins de l’activitat. Tampoc una economia associada al transport i tractament d’aquests residus que faça econòmicament viable aquesta transformació», expliquen.

Tal com s’assenyala en el text de la moció, «la necessitat de l’ús del foc és qüestionada com a sistema d’eliminació de restes agrícoles, però no és menys cert que la seua prohibició total, sense una transició gradual i una programació realista, resulta molt difícil com que no existeixen a priori alternatives que puguen, per exemple, servir per a eliminar matèria vegetal de ribassos o faça viable tècnicament i/o econòmicament una altra alternativa immediata. Així i tot, entenent la diversitat territorial en tot l’estat, la seua prohibició no és viable i eficient entre altres casos, com, per exemple, en explotacions agràries d’escassa dimensió, moltes d’elles situades en territoris de dificultat orogràfica, com el nostre, on les explotacions s’estructuren en bancals d’escassa amplària que han de ser protegits per a evitar l’erosió».

Solució d’urgència

Com expliquen des de Compromís, la Conselleria d’Agricultura i Transició Ecològica ha ordenat la concessió excepcional que recull la Llei Estatal per a una Economia Circular per risc de plagues o incendis forestals, al mateix temps que està treballant per a oferir alternatives viables en els nostres llauradors. «Així i tot, aquesta és una solució d’urgència que cal afermar amb mesures legals més estables. Especialment pel caràcter transitori i circumstancial de la resolució. Convé, igualment assenyalar la possibilitat -molt realista- que es produïsca una sobrecàrrega de sol·licituds durant els pròxims mesos, derivada dels requeriments establits per a poder dur a terme la crema de restes agrícoles per part de cada agricultor i davant la qual existeix el risc que moltes no puguen ser resoltes amb l’agilitat necessària per tractar-se d’un tràmit nascut de manera urgent», assenyalen.

En aquest sentit, tal com afirma Pepe Gil, «a pesar que és d’agrair la ràpida resposta de Conselleria, hem de ser conscients de què es tracta d’una mesura momentània. Fa falta, doncs, per a poder evitar els perjudicis que aquesta situació pot produir als nostres agricultors, exigir en l’estat solucions adaptades a la tipologia agrària diversa del nostre territori per a promoure una adaptació progressiva i justa».

Ajudes econòmiques

Per a poder portar avant una adaptació progressiva al nou escenari ambiental, la Conselleria d’Agricultura i Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana ha aprovat, recentment, l’ordre de agrocompostatge que suposa 300.000 euros en ajudes per a promoure alternatives a les cremes com a mètode d’eliminació de restes agrícoles per a l’exercici de 2022. És la primera vegada que es convoca aquest tipus de subvencions i s’orienten a l’adquisició de maquinària per al tractament de restes agrícoles, contractació de personal per a la utilització d’aquesta maquinària i/o contractació del servei de trituració, compostatge o valorització de la biomassa de restes agràries a una empresa externa.