En juny de l’any 2021 vam portar a ple una proposta instant l’Ajuntament que iniciara la retirada dels vestigis franquistes presents a les façanes dels edificis de Sagunt

Per la nostra banda, i amb la idea d’agilitzar el procés, impulsem un inventari de les plaques franquistes que romanen a la nostra ciutat en forma de mapa interactiu. Animem a tota la ciutadania per tal que ens ajude en aquesta tasca!

Omplint el següent formulari pot aportar-se la geolocalització amb la foto corresponent de cada placa detectada: https://forms.gle/Axgb1g9M746b34scA

També pot enviar-se la imatge de la placa junt a la seua localització mitjançant:

Whatsapp al 647 95 54 73