Més vídeos:

Som Molt de Pepe Gil


Pepe és de Sagunt… de tota la vida. Li importen les persones, molt. Per això és infermer de formació, de professió i de vocació. Ha treballat en el departament d’Epidemiologia de Salut Pública i també té una llarga experiència en el món de la salut i la prevenció de riscos laborals en l’empresa.

De tota la vida, Pepe ha participat en moviments culturals, folklòrics i polítics vinculats al valencianisme, a l’amor per la nostra terra i eixa passió per la seua ciutat ha fet que donara el pas a entrar en la política municipal per ser regidor de l’Ajuntament de Sagunt, on ha destacat com a tinent d’alcalde d’Almardà i la delegació de Manteniment.

Ara, té un compromís amb tota la ciutadania: ser l’alcalde de Sagunt, d’esta gran i diversa ciutat que ha de ser un lloc de referència del País Valencià i de tota la Mediterrània.

Un equip molt de tu

Una persona i un equip preparat, treballador, reivindicatiu, amb capacitat de diàleg i consens.

Garantia d’equilibri entre totes les parts de la nostra gran ciutat.

Un equip amb una altra manera de fer política: molt de tu, molt d’ací.


Maria Josep Picó

Periodista ambiental, doctora per la UV. Actualment coordina l’estratègia de comunicació de València Capital Verda Europea 2024. És la número 2 de Compromís al Congrés dels Diputats.

Periodista ambiental, doctora por la UV. Actualmente coordina la estrategia de comunicación de València Capital Verde Europea 2024. Es la número 2 de Compromís en el Congreso de los Diputados.


Enric Cuenca

Periodista amb una llarga trajectòria. És el cap de premsa de les Corts Valencianes. Destaca pel seu suport al món de les festes i danses tradicionals a la ciutat de Sagunt.

Periodista con una larga trayectoria. Es el jefe de prensa de les Corts Valencianes. Destaca por su apoyo al mundo de las fiestas y danzas tradicionales en la ciudad de Sagunto.


Maria Josep Soriano

Mestra d’infantil. Ha sigut assessora en la Conselleria d’Educació, i Presidenta d’Escoles en Valencià del Camp de Morvedre. Regidora de Cooperació Internacional, Universitat Popular i Promoció del Valencià.

Maestra de infantil. Ha sido asesora en la Conselleria d’Educació, y Presidenta de Escoles en Valencià del Camp de Morvedre. Concejala de Cooperación Internacional, Universidad Popular y Promoción del Valenciano.


Josep Manuel Tarazona

Psicòleg. Ha treballat en intermediació laboral i administració pública. Activista social i de l’àmbit artístic. Ha sigut regidor de Cultura i altres àrees. Actual regidor d’Educació de Sagunt.

Psicólogo. Ha trabajado en intermediación laboral y administración pública. Activista social i del ámbito artístico. Ha sido concejal de Cultura y otras áreas. Es el actual regidor de Educación de Sagunto.


Àlex López

Va estudiar geografia i medi ambient. Màster en planificació territorial i medi ambient. Treballa en consultores especialitzades com a tècnic de planificació.

Estudió geografía y medio ambiente. Máster en planificación territorial y medio ambiente. Trabaja en consultoras especializadas como técnico de planificación.


Belén Català

Investigadora FPU a la UV, doctoranda en economia social i especialista en polítiques públiques i política econòmica.

Investigadora FPU a la UV, doctoranda en economía social y especialista en políticas públicas y política económica.


Albert Oliver

Enginyer informàtic per l’UJI i tècnic esportiu. Dedicat a la digitalització de projectes econòmics, culturals i socials. Implicat en el món esportiu comarcal, i en el teixit associatiu de la ciutat.

Ingeniero informático por la UJI y técnico deportivo. Dedicado a la digitalización de proyectos económicos, culturales y sociales. Implicado en el mundo deportivo comarcal, y en el tejido asociativo de la ciudad.


Glòria Sánchez

Auxiliar de clínica a l’hospital Clínic de València. Secretària dels Voluntaris pel Patrimoni Històric de Sagunt. Destacada membre del teixit associatiu de la ciutat.

Auxiliar de clínica en el hospital Clínico de València. Secretaria de los Voluntarios por el Patrimonio Histórico de Sagunto. Destacada miembro del tejido asociativo de la ciudad.


Josep Francesc Gómez

Doctor Cum Laude en Ètica i Democràcia per la UV i l’UJI. Ha treballat com a mediador intercultural, investigador, i escriptor.

Doctor Cum laude en Ética y Democracia por la UV y la UJI. Ha trabajado como mediador intercultural, investigador, y escritor.

Remei Torrent

Lluís Diego

Núria Marzo

Gema Juan

Paco Ferrer

Sergio Espuig

Manolo Martínez

Veva Martínez

Cristina Rodríguez

Lluís Alcaide

Vicent Vinyals

Pablo Abelleira

Asun Moll

Rosa Graells

Quico Fernández

Teresa García

Virginia Diego

Manolo Civera

Lluís Madrid

Enric Ariño

Héctor Villar

Elvira Peiró

Pilar Giménez

Ismael Rodrigo

Paco Torrent

Tot el que importa

El nostre programa és un document obert a tu. Pots fer la teua aportació en el següent enllaç: https://comprom.is/propostes_programa

Pots descarregar-te’l complet en format .pdf ací: https://comprom.is/Programa_2023_24

Agricultura

 • Reforç del Consell Agrari per a millorar la participació efectiva del sector agrícola.
 • Dotació al Consell Agrari amb els recursos necessaris per a millorar els serveis al sector agrícola: repavimentació i manteniment de camins, preservació dels aljubs.
 • Defensa i promoció del producte agrari local.
 • Defensa de la taronja per a garantir la viabilitat econòmica del sector citrícola. La defensa d’aquest sector productiu és una manera per preservar el nostre medi ambient, ja que l’abandonament dels cultius també és un problema ecològic de primera magnitud.
 • Reactivació del Concurs Gastronòmic de la Taronja.
 • Augment de la plantilla de la Guarderia Rural per a previndre delictes i infraccions al camp.
 • Increment de parcel·les per a horts urbans.
 • Refuerzo del Consell Agrari para mejorar la participación efectiva del sector agrícola.
 • Dotación al Consell Agrari con los recursos necesarios para mejorar los servicios al sector agrícola: repavimentación y mantenimiento de caminos, preservación de los aljibes.
 • Defensa y promoción del producto agrario local.
 • Defensa de la naranja para garantizar la viabilidad económica del sector citrícola. La defensa de este sector productivo es una manera para preservar nuestro medio ambiente, puesto que el abandono de los cultivos también es un problema ecológico de primera magnitud.
 • Reactivación del Concurso Gastronómico de la Naranja.
 • Aumento de la plantilla de la Guardería Rural para prevenir delitos e infracciones en el campo.
 • Incremento de parcelas para huertos urbanos.

Comerç local

 • Compensacions fiscals al comerç de proximitat.
 • Promoció dels productes de km0.
 • Nous usos innovadors per als mercats municipals.
 • Augment de programes de formació a comerciants.
 • Compensaciones fiscales al comercio de proximidad.
 • Promoción de los productos de km0.
 • Nuevos usos innovadores para los mercados municipales.
 • Aumento de programas de formación a comerciantes.

Cultura i Festes

 • Continuació de la programació cultural equilibrada i de qualitat.
 • Impuls de l’ús educatiu i social del valencià.
 • Fira del llibre en valencià.
 • Fer de les nostres festes un element de cohesió social, un atractiu turístic i un motor econòmic de la nostra ciutat.
 • Sagunt, Ciutat de la Cultura Clàssica declarada per la UNESCO.
 • Creació d’un circuit local d’art en directe.
 • Continuación de la programación cultural equilibrada y de calidad.
 • Impulso del uso educativo y social del valenciano.
 • Feria del libro en valenciano.
 • Hacer de nuestras fiestas un elemento de cohesión social, un atractivo turístico y un motor económico de nuestra ciudad.
 • Sagunto, Ciudad de la Cultura Clásica declarada por la UNESCO.
 • Creación de un circuito local de arte en directo.

Educació

 • Consolidació del projecte Sagunt, Ciutat Educadora.
 • Continuació del Pla Edificant de construcció i millora d’infraestructures educatives.
 • Impuls al projecte Suport Educatiu per a l’alumnat vulnerable.
 • Formació a la ciutadania per a minimitzar la bretxa digital.
 • Consolidación del proyecto Sagunto, Ciudad Educadora.
 • Continuación del Plan Edificant de construcción y mejora de infraestructuras educativas.
 • Impulso al proyecto Apoyo Educativo para el alumnado vulnerable.
 • Formación a la ciudadanía para minimizar la brecha digital.

Esports

 • Estadi multiusos a la zona d’internuclis i nous espais al Nord del Palància.
 • Rehabilitació del trinquet comarcal.
 • Reubicació de l’equipament esportiu de Sant Francesc de Borja en una zona pròxima millorant les instal·lacions i convertint eixe espai en una zona verda i d’ús sociocultural per al veïnat del barri.
 • Creació de noves rutes saludables per a tota la població i millorarem les actuals amb senyalització i amb camins segurs.
 • Estadio multiusos en la zona de internúcleos y nuevos espacios en el Norte del Palancia.
 • Rehabilitación del trinquet comarcal.
 • Reubicación de la equipación deportiva de Sant Francesc de Borja en una zona próxima mejorando las instalaciones y convirtiendo ese espacio en una zona verde y de uso sociocultural para el vecindario del barrio.
 • Creación de nuevas rutas saludables para toda la población y mejoraremos las actuales con señalización y con caminos seguros.

Habitatge

 • Participació en el Pla Edificant de la Generalitat per a habitatges de protecció oficial, per a joves i persones en risc d’exclusió.
 • Reforç de l’Oficina Municipal d’Habitatge per a un lloguer assequible.
 • Participación en el Plan Edificant de la Generalitat para viviendas de protección oficial, para jóvenes y personas en riesgo de exclusión.
 • Refuerzo de la Oficina Municipal de Vivienda para un alquiler asequible.

Igualtat

 • Visibilització del nostre compromís polític amb el col·lectiu LGTB.
 • Impuls a la renovació del Pla d’Igualtat.
 • Desenvolupament de manera eficient de la Casa de la Dona.
 • Impuls del Pla Local per la Conciliació i Corresponsabilitat.
 • Incorporació de la perspectiva de gènere al pressupost municipal.
 • Reforç dels programes de prevenció de violència de gènere als centres educatius.
 • Cessió d’habitatge social per a les dones víctimes de violència de gènere.
 • Continuació i millora de les propostes educatives, socials, artístiques i reivindicatives del col·lectiu LGTBI.
 • Visibilización de nuestro compromiso político con el colectivo LGTBI.
 • Impulso a la renovación del Plan de Igualdad.
 • Desarrollo de manera eficiente de la Casa de la Dona.
 • Impulso del Plan Local por la Conciliación y Corresponsabilidad.
 • Incorporación de la perspectiva de género al presupuesto municipal.
 • Refuerzo de los programas de prevención de violencia de género en los centros educativos.
 • Cesión de vivienda social para las mujeres víctimas de violencia de género.
 • Continuación y mejora de las propuestas educativas, sociales, artísticas y reivindicativas del colectivo LGTBI.

Joventut

 • Transport públic urbà-interurbà gratuït.
 • Sistema de beques i ajudes a les escoles esportives, culturals i artístiques.
 • Programació estable als espais joves de la ciutat i recerca de nous espais de trobada, participació i creació artística.
 • Impuls del programa Ciutat Amiga de la Infància i el Consell Municipal de la Infància.
 • Major dotació al Casal Jove del nucli històric d’activitats perquè siga un espai viu i dinàmic.
 • Treballarem perquè les propostes fetes per xiquetes/ts i joves sobre activitats d’oci, culturals, esportives, de divulgació científica, etc. contribuïsquen a la socialització i a una educació plena. 
 • Continuació de la xarxa d’autobusos col·lectius de les escoles als instituts que estan a una distància de més de tres quilòmetres.
 • Aplicació d’un sistema compensatori de beques i ajudes per a la gratuïtat dels cursos de l’Escola Municipal de Teatre i de les Escoles d’Iniciació Esportiva. 
 • Continuació de la renovació dels parcs adaptats i d’esplai, i ampliació del número.
 • Transporte público urbano-interurbano gratuito.
 • Sistema de becas y ayudas en las escuelas deportivas, culturales y artísticas.
 • Programación estable en los espacios jóvenes de la ciudad e investigación de nuevos espacios de encuentro, participación y creación artística.
 • Impulso del programa Ciudad Amiga de la Infancia y el Consejo Municipal de la Infancia.
 • Mayor dotación al Casal Jove del núcleo histórico de actividades para que sea un espacio vivo y dinámico.
 • Trabajaremos porque las propuestas hechas por niñas/os y jóvenes sobre actividades de ocio, culturales, deportivas, de divulgación científica, etc. contribuyan a la socialización y a una educación llena. 
 • Continuación de la red de autobuses colectivos de las escuelas en los institutos que están a una distancia de más de tres kilómetros.
 • Aplicación de un sistema compensatorio de becas y ayudas para la gratuidad de los cursos de la Escuela Municipal de Teatro y de las Escuelas de Iniciación Deportiva. 
 • Continuación de la renovación de los parques adaptados y de esparcimiento, y ampliación del número.

Normalització lingüística

 • Continuació del procés de transversalització i normalització del valencià iniciat l’any 2015 dins i fora de l’ajuntament.
 • Garantia d’igualtat lingüística davant l’administració.
 • Treballarem pel respecte social a la llengua i per la integració lingüística i social dels nouvinguts.
 • Normalització del valencià en la programació i actes socioculturals.
 • Augment dels cursos d’aprenentatge de la nostra llengua, amb els acords amb l’escola d’Adults (EPA), l’EOI i les extensions universitàries.
 • Exigència del coneixement del valencià per a treballar en la funció pública i respectar els drets dels valencianoparlants.
 • Continuación del proceso de transversalización y normalización del valenciano iniciado en 2015 dentro y fuera del ayuntamiento.
 • Garantía de igualdad lingüística ante la administración.
 • Trabajaremos por el respeto social a la lengua y por la integración lingüística y social de los recién llegados.
 • Normalización del valenciano en la programación y actos socioculturales.
 • Aumento de los cursos de aprendizaje de nuestra lengua, con los acuerdos con la escuela de Adultos (EPA), EOI y las extensiones universitarias.
 • Exigencia del conocimiento del valenciano para trabajar en la función pública y respetar los derechos de los valencianohablantes.

Medi Ambient i Repte Climàtic

 • Creació de l’Agència Municipal de l’Energia per a impulsar les comunitats energètiques locals.
 • Creació de l’Oficina de Drets Energètics.
 • Protecció dels teus espais naturals: Paratge de Romeu, platges, horta històrica i marjals.
 • Posada en valor del Paratge Natural de la Muntanya de Romeu: centre d’interpretació, sendes i recorreguts. Funcionament real i eficaç del Consell Rector del paratge.
 • Desenvolupament de la gestió de la Marjal d’Almardà, amb la importància que un enclau com aquest té dins de la llista de zones humides d’importància internacional (RAMSAR), en col·laboració amb Acció Ecologista Agró.
 • Creació d’un pla director per a la Marjal dels Moros.
 • Adequació del llit del riu Palància al seu pas per la ciutat per a solucionar el perill en les riuades i per al seu ús recreatiu, enllaçant amb el treball ja realitzat a partir del pont del tren.
 • Exigir a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer el manteniment dels senders i mobiliari urbà, neteja de residus, etc.
 • Activació del projecte de regeneració de les platges d’Almardà, Corinto i Malva-rosa.
 • Implementació del Pla de Prevenció d’Incendis, sobretot a les zones de muntanya amb nombroses edificacions envoltades d’arbrat (Bonilles, Camí de Romeu…).
 • Augment d’espai d’ombra a parcs i carrers.
 • Protecció del paratge natural Palància – Belcaire.
 • Millora de l’eficiència energètica en edificis públics (plaques fotovoltaiques, il·luminació).
 • Ampliació de la xarxa de control de qualitat de l’aire, especialment als barris del Port de Sagunt pròxims a les zones industrials.
 • Instal·lació de compostadores comunitàries en les zones de muntanya.
 • Condicionament de la zona recreativa de Les Escales i promoció d’una Escola de la Natura.
 • Rebuig de macroprojectes de centrals fotovoltaiques que destrueixen el nostre territori més ric des del punt de vista agrícola i mediambiental, i que només beneficien a multinacionals.
 • Elaboració d’un Catàleg de Béns i Espais Protegits i d’Infraestructura Verda.
 • Creación de la Agencia Municipal de la Energía para impulsar las comunidades energéticas locales.
 • Creación de la Oficina de Derechos Energéticos.
 • Protección de tus espacios naturales: Paraje de Romeu, playas, huerta histórica y marjales.
 • Puesta en valor del Paraje Natural de la Montaña de Romeu: centro de interpretación, sendas y recorridos. Funcionamiento real y eficaz del Consejo Rector del paraje.
 • Desarrollo de la gestión del Marjal de Almardà, con la importancia que un enclave como este tiene dentro de la lista de zonas húmedas de importancia internacional (RAMSAR), en colaboración con Acció Ecologista Agró.
 • Creación de un plan director para la Marjal de los Moros.
 • Adecuación del lecho del río Palancia a su paso por la ciudad para solucionar el peligro en las riadas y para su uso recreativo, enlazando con el trabajo ya realizado a partir del puente del tren.
 • Exigir a la Confederación Hidrográfica del Júcar el mantenimiento de los senderos y mobiliario urbano, limpieza de residuos, etc.
 • Activación del proyecto de regeneración de las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa.
 • Implementación del Plan de Prevención de Incendios, sobre todo a las zonas de montaña con numerosas edificaciones rodeadas de arbolado (Bonilles, Camino de Romeu, Pla del Bou, Monte Caruana, etc.).
 • Aumento de espacio de sombra a parques y calles.
 • Protección del paraje natural Palancia – Belcaire.
 • Mejora de la eficiencia energética en edificios públicos (placas fotovoltaicas, iluminación).
 • Ampliación de la red de control de calidad del aire, especialmente a los barrios del Puerto de Sagunto próximos a las zonas industriales.
 • Instalación de compostadoras comunitarias en las zonas de montaña.
 • Acondicionamiento de la zona recreativa de Les Escales y promoción de una Escuela de la Natura.
 • Rechazo de macroproyectos de centrales fotovoltaicas que destruyen nuestro territorio más rico desde el punto de vista agrícola y medioambiental, y que solo benefician a multinacionales.
 • Elaboración de un Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos y de Infraestructura Verde.

Mobilitat

 • Impuls del transport públic:  línia d’autobús que connecte els nuclis amb els polígons industrials, increment de les freqüències i el traçat del SUV.
 • Extensió de les xarxes ciclopeatonals segures pels nuclis urbans, els polígons industrials i disseminats.
 • Ampliació de llocs d’aparcament per a bicicletes.
 • Aparcaments per a visitants fora dels centres històrics.
 • Enllaç del Port de Sagunt amb el metro i amb l’estació de trens (TRAM).
 • Creació del Consell Municipal de Mobilitat i reactivació del Consell Municipal d’Accessibilitat per tal de facilitar la participació als agents socials.
 • Renovació de la flota d’autobusos cap a vehicles elèctrics.
 • Millora dels aparcaments existents a la platja del Port del Sagunt.
 • Creació junt amb la ATVM de línies d’autobusos que connecten tota la ciutat amb el campus universitari de l’UJI i el campus de Burjassot.
 •  Línia de rodalies/metro/TRAM que arribe al Port de Sagunt.
 • Posada en marxa de la proposta consensuada amb el veïnat de la Zona d’Accés Restringit (ZAR) a Ciutat Vella.
 • Impulso del transporte público:  línea de autobús que conecte los núcleos con los polígonos industriales, incremento de las frecuencias y el trazado del SUV.
 • Extensión de las redes ciclopeatonales seguras por los cascos urbanos, los polígonos industriales y diseminados.
 • Ampliación de lugares de aparcamiento para bicicletas.
 • Aparcamientos para visitantes fuera de los centros históricos.
 • Enlace del Puerto de Sagunto con el metro y con la estación de trenes (TRAM).
 • Creación del Consejo Municipal de Movilidad y reactivación del Consejo Municipal de Accesibilidad para facilitar la participación a los agentes sociales.
 • Renovación de la flota de autobuses hacia vehículos eléctricos.
 • Mejora de los aparcamientos existentes en la playa del Puerto del Sagunto.
 • Creación junto con la ATVM de líneas de autobuses que conectan toda la ciudad con el campus universitario de la UJI y el campus de Burjassot.
 • Línea de cercanías/metro/TRAM que llego al Puerto de Sagunto.
 • Puesta en marcha de la propuesta consensuada con el vecindario de la Zona de Acceso Restringido (ZAR) en Ciutat Vella.

Ocupació i Economia

 • Treball digne i de qualitat.
 • Recuperació del Pla d’Ocupació Local.
 • Adhesió a la Xarxa de Municipis per l’economia social per fomentar la col·laboració públic-privada amb les cooperatives.
 • Centre de Formació Professional integral en la trama urbana.
 • Creació d’un viver d’empreses tecnològiques i un espai de treball compartit a la Gerència.
 • Creació de l’entitat de gestió de polígons amb una xarxa digital universal.
 • Reivindicació de la finalització de les infraestructures de connexió amb Parc Sagunt i l’entrada al Port de Sagunt.
 • Ampliació de la participació ciutadana en l’elaboració dels pressupostos. 
 • Trabajo digno y de calidad.
 • Recuperación del Plan de Ocupación Local.
 • Adhesión a la Red de Municipios por la economía social para fomentar la colaboración público-privada con las cooperativas.
 • Centro de Formación Profesional integral en la trama urbana.
 • Creación de un vivero de empresas tecnológicas y un espacio de trabajo compartido a la Gerencia.
 • Creación de la entidad de gestión de polígonos con una red digital universal.
 • Reivindicación de la finalización de las infraestructuras de conexión con Parc Sagunt y la entrada al Puerto de Sagunto.
 • Ampliación de la participación ciudadana en la elaboración de los presupuestos.

Participació Ciutadana

 • Reactivació dels òrgans de participació ciutadana.
 • Millora de la transparència de l’ajuntament.
 • Una administració més senzilla i àgil, que done un major protagonisme a les associacions.
 • Continuació i ampliació de la formació a associacions de la ciutat.
 • Finestra única per a la presentació de projectes des de l’associacionisme.
 • Reactivación de los órganos de participación ciudadana.
 • Mejora de la transparencia del ayuntamiento.
 • Una administración más sencilla y ágil, que dé un mayor protagonismo a las asociaciones.
 • Continuación y ampliación de la formación a asociaciones de la ciudad.
 • Ventana única para la presentación de proyectos desde el asociacionismo.

Patrimoni i Turisme

 • Nou impuls al projecte Sagunt Patrimoni de la Humanitat, reivindicant les inversions necessàries a les administracions autonòmica i estatal.
 • Actuacions de consolidació al Grau Vell, la Casa Romeu, l’Alqueria de l’Aigua Fresca…
 • Obertura dels banys àrabs.
 • Museu de la Romanització.
 • Obertura a la ciutat de la zona nord del pantalà enllaçant amb el pantalà.
 • Dinamització de les rutes culturals existents (ibers, industrial, patrimoni jueu…).
 • Finalització del Pla de la Gerència.
 • Reivindicació d’actuacions al Castell i Nau de Tallers.
 • Obertura de la Nau de Tallers com a espai cultural i recreatiu.
 • Finalització del catàleg per a la protecció de béns patrimonials, històrics i industrials.
 • Traspàs de la titularitat del conjunt monumental a la Generalitat.
 • Millora de la senyalització i accessibilitat des dels aparcaments de visitants.
 • Desenvolupament del Pla Comarcal de Turisme.
 • Finalització de la Via Verda d’Ojos Negros.
 • Creació del Museu Medieval.
 • Adhesió al programa Patrimoni Edificant, per a dotar econòmicament per a impulsar el patrimoni cultural, històric i industrial del nostre municipi.
 • Posada en valor de la vila de Ponera.
 • Millora del servei de salvament marítim amb una ampliació a tot el mes de juny i a Setmana Santa.
 • Elaboració d’un Pla d’Ordenació dels Recursos Turístics per a facilitar el desenvolupament dels serveis i l’economia en les zones turístiques i patrimonials.
 • Augment de la difusió de les rutes culturals ja aconseguides: Ibers, Camí d’Anníbal, Jueria, Industrial.
 • Candidatura per arribar a ser Capital de la Xarxa de Turisme Industrial de la Comunitat Valenciana.
 • Coordinació dels esdeveniments culturals i esportius amb l’empresariat turístic.
 • Creació d’una ordenança per a rodatges cinematogràfics a Sagunt.
 • Nuevo impulso al proyecto Sagunt Patrimoni de la Humanitat, reivindicando las inversiones necesarias a las administraciones autonómica y estatal.
 • Actuaciones de consolidación al Grau Vell, la Casa Romeu, la Alquería de l’Aigua Fresca…
 • Apertura de los baños árabes.
 • Museo de la Romanización.
 • Apertura en la ciudad de la zona norte del pantalán enlazante con el pantalán.
 • Dinamización de las rutas culturales existentes (íberos, industrial, patrimonio judío…).
 • Finalización del Plan de la Gerencia.
 • Reivindicación de actuaciones en el Castell y Nau de Tallers.
 • Apertura de la Nave de Talleres como espacio cultural y recreativo.
 • Finalización del catálogo para la protección de bienes patrimoniales, históricos e industriales.
 • Traspaso de la titularidad del conjunto monumental a la Generalitat.
 • Mejora de la señalización y accesibilidad desde los aparcamientos de visitantes.
 • Desarrollo del Plan Comarcal de Turismo.
 • Finalización de la Vía Verde de Ojos Negros.
 • Creación del Museo Medieval.
 • Adhesión al programa Patrimoni Edificant, para dotar económicamente para impulsar el patrimonio cultural, histórico e industrial de nuestro municipio.
 • Puesta en valor de la villa de Ponera.
 • Mejora del servicio de salvamento marítimo con una ampliación en todo el mes de junio y a Semana Santa.
 • Elaboración de un Plan de Ordenación de los Recursos Turísticos para facilitar el desarrollo de los servicios y la economía en las zonas turísticas y patrimoniales.
 • Aumento de la difusión de las rutas culturales ya conseguidas: Íberos, Camino de Aníbal, Judería, Industrial.
 • Candidatura para llegar a ser Capital de la Red de Turismo Industrial de la Comunidad Valenciana.
 • Coordinación de los acontecimientos culturales y deportivos con el empresariado turístico.
 • Creación de una ordenanza para rodajes cinematográficos en Sagunto.

Sanitat

 • Pla Municipal de Salut Psicosocial centrat en joves i cuidadores.
 • Nou consultori del Raval.
 • Adequació de la prestació dels serveis de salut sexual i reproductiva a la realitat geogràfica per acostar el servei a la ciutadania: trasllat d’un dels dos centres situats al Port de Sagunt al nucli històric.
 • Dotació d’un espai adequat per a la Unitat De Conductes Addictives.
 • Plan Municipal de Salud Psicosocial centrado en jóvenes y personas cuidadoras.
 • Nuevo consultorio del Raval.
 • Adecuación de la prestación de los servicios de salud sexual y reproductiva a la realidad geográfica para acercar el servicio a la ciudadanía: traslado de uno de los dos centros situados en el Puerto de Sagunto al núcleo histórico.
 • Dotación de un espacio adecuado para la Unidad De Conductas Adictivas.

Serveis Socials

 • Voluntariat social d’acompanyament.
 • Construcció del nou CEAM i un Centre de Dia a l’economat del Port de Sagunt.
 • Desenvolupament de la llei de Serveis Socials en l’àmbit municipal.
 • Desenvoluparem la llei de Serveis Socials en l’àmbit municipal.
 • Continuació de l’establiment de la Renda Valenciana d’Inclusió.
 • Facilitar la intervenció familiar per part de les administracions públiques, sobretot quan parlem de menors en situació de risc.
 • Voluntariado social de acompañamiento.
 • Construcción del nuevo CEAM y un Centro de Día en el economato del Puerto de Sagunto.
 • Desarrollo de la ley de Servicios Sociales en el ámbito municipal.
 • Desarrollaremos la ley de Servicios Sociales en el ámbito municipal.
 • Continuación del establecimiento de la Renta Valenciana de Inclusión.
 • Facilitar la intervención familiar por parte de las administraciones públicas, sobre todo cuando hablamos de menores en situación de riesgo.

Serveis Públics

 • Plans de formació i modernització dels departaments de l’ajuntament i les empreses públiques (SAG, Aigües de Sagunt…) per a garantir un servei eficient.
 • Estudi de la viabilitat d’instaurar el sistema de recollida de fem “porta a porta” en Ciutat Vella.
 • Millora de l’accessibilitat dels nostres carrers.
 • Continuarem millorarem la xarxa de camins rurals.
 • Implementació d’una policia de barri real, que desenvolupe les tasques per a les quals es va crear.
 • Inversió en una nova central de la policia que complisca els actuals cànons de funcionalitat.
 • Ús de noves tecnologies per al control dels problemes de mobilitat, trànsit, aglomeracions i de seguretat.
 • Millora del servei de la policia de guàrdia (“retén”) ubicat a l’ajuntament de Sagunt.
 • Reforçament del servei VIOGEN.
 • Planes de formación y modernización de los departamentos del ayuntamiento y las empresas públicas (SAG, Aigües de Sagunt…) para garantizar un servicio eficiente.
 • Estudio de la viabilidad de instaurar el sistema de recogida de basura “puerta a puerta” en Ciutat Vella.
 • Mejora de la accesibilidad de nuestras calles.
 • Continuaremos mejoraremos la red de caminos rurales.
 • Implementación de una policía de barrio real, que desarrollo las tareas para las cuales se creó.
 • Inversión en una nueva central de la policía que cumpla los actuales cánones de funcionalidad.
 • Uso de nuevas tecnologías para el control de los problemas de movilidad, tráfico, aglomeraciones y de seguridad.
 • Mejora del servicio de la policía de guardia (“retén”) ubicado en el ayuntamiento de Sagunto.
 • Reforzamiento del servicio VIOGEN.

Urbanisme i Territori

 • Elaboració d’un programa per a la Minimització d’Impactes de les Habitatges Disseminades.
 • Dotació d’equipaments i ampliació de serveis als nuclis disseminats de la ciutat com Bonilles, Monte Caruana, Pla del Bou, etc.
 • Continuació de millores en les rondes Sud i Nord de Sagunt, actuarem en Baladre i Baix Vies-Racó de l’Horta
 • Desenvolupament del Pla d’Actuacions Urbanes a Ciutat Vella, amb l’objectiu de revitalitzar la zona.
 • Continuació de l’aplicació dels SIGs (Sistemes d’Informació Geogràfica) en l’urbanisme i altres àrees per a facilitar el treball dels professionals.
 • Reducció de l’impacte acústic a la ciutat amb pantalles antisoroll a l’autopista (Sant Cristòfol) i a l’estació de trens (Raval del Salvador).
 • Aplicarem els principis de l’urbanisme feminista en els processos urbanístics.
 • Modificació del Pla Especial de Ciutat Vella per a fer arribar la fibra òptica a Ciutat Vella. També per a obligar a la revisió del cablejat de les façanes i carrers, i al seu soterrament on siga possible.
 • Elaboración de un programa para la Minimización de Impactos de las Viviendas Diseminadas.
 • Dotación de equipaciones y ampliación de servicios a los núcleos diseminados de la ciudad como Bonilles, Monte Caruana, Pla del Bou, etc.
 • Continuación de mejoras en las rondas Sur y Norte de Sagunto, actuaremos en Baladre y Bajo Vías-Racó de l’Horta
 • Desarrollo del Plan de Actuaciones Urbanas en Ciutat Vella, con el objetivo de revitalizar la zona.
 • Continuación de la aplicación de los SIGs (Sistemas de Información Geográfica) en el urbanismo y otras áreas para facilitar el trabajo de los profesionales.
 • Reducción del impacto acústico en la ciudad con pantallas antirruido en la autopista (San Cristòfol) y a la estación de trenes (Raval del Salvador).
 • Aplicaremos los principios del urbanismo feminista en los procesos urbanísticos.
 • Modificación del Plan Especial de Ciutat Vella para hacer llegar la fibra óptica a Ciutat Vella. También para obligar a la revisión del cableado de las fachadas y calles, y a su soterramiento donde sea posible.

Multimèdia