35 PROPOSTES PER CONTINUAR AVANÇANT

Descarrega’t el programa ací

 1. Treballarem en un projecte compartit de ciutat per a reforçar la cohesió i la convivència, tant entre les persones com entre els diversos nuclis i barris i ens comprometem amb les 80 propostes impulsades per la Confederació d’Associacions Veïnals i Consumidors i amb l’aplicació dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
 2. Aprofundirem en les polítiques d’igualtat i justícia que donen les mateixes oportunitats a totes les persones i especialment a les més desfavorides i desenvoluparem la participació ciutadana, millorarem els sistemes de transparència i acostarem al màxim l’administració a la ciutadania.
 3. Seguirem aplicant la contenció en els impostos i les taxes i el principi de progressivitat fiscal que ajude a una més justa redistribució de les rendes.
 4. Augmentarem la qualitat de la ciutat amb una millora de la neteja, dels espais verds, de la mobilitat, dels indicadors ambientals i de la seguretat augmentant el nombre d’efectius de policia local de barri i implementant serveis de control innovadors.
 5.  Desenvoluparem el Paratge Natural Municipal de la muntanya de Romeu i defensarem els nostres boscos, marjals i platges.
 6. Crearem el Parc del Delta del Palància amb el Sender Blau i adequarem el llit al seu pas per la ciutat des de la mar fins l’assut de Pedres Blaves.
 7. Propiciarem mesures de millora de la sostenibilitat, garantint un aire net amb polítiques de control d’emissions en col·laboració amb les empreses i aplicarem de manera segura i responsable les mesures contra la contaminació acústica.
 8. Generar llocs de treball és el nostre principal objectiu. Afavorirem un creixement sostenible dels sectors productius, garantia del nostre futur. Impulsarem plans d’ocupació pública i consolidarem l’ampliació de Parc Sagunt II. Sagunt és un Municipi Industrial Estratègic que ha de continuar sent un focus d’atracció d’empreses.
 9. Mantindrem una estreta col·laboració amb el port comercial per reforçar-ne la seua activitat com a principal motor de la nostra economia. El Conveni aprovat significarà l’obertura i la rehabilitació del Pantalà, a més d’un dinamitzador turístic i d’oci.
 10. Impulsarem el comerç local amb mesures de compensació fiscal, fires comercials, formació continuada i professionalització. Consensuarem amb els comerciants els horaris i la conversió de zones urbanes en centres comercials oberts.
 11. Dotarem el Consell Agrari dels recursos necessaris per millorar els serveis al sector agrícola: vigilància, assessorament, formació… Augmentarem la partida per a repavimentar camins. Defensarem la taronja per garantir la viabilitat econòmica del nostre sector citrícola.
 12. Incrementarem la difusió turística de la nostra ciutat, del nostre patrimoni històric, industrial i natural. Promocionarem les rutes aconseguides: Industrial, Ibers, Camí d’Anníbal, Jueria, Sant Grial… I unes altres, com les sendes de Romeu, els camins i les rutes entre marjals, la Via Verda o les nostres tres platges amb bandera blava. Crearem espais per a aparcaments d’autocaravanes.
 13. Sagunt, Patrimoni de la Humanitat, un projecte col·lectiu que ens situarà definitivament en el mapa mundial del patrimoni. Dinamitzarem i intervindrem en el nostre Patrimoni Medieval més rellevant: Banys Àrabs, Almodí i Alqueria de l’Aigua Fresca.
 14. Posarem en valor definitivament el nostre Patrimoni Industrial: obrirem la Nau de Tallers com a espai cultural i recreatiu amb figures de protecció adients, adaptarem la planta visitable de l’Alt Forn i obrirem el Museu Industrial i de la Memòria Obrera, a més de rehabilitar el Pantalà.
 15. Finalitzarem la recuperació integral del conjunt patrimonial del Grau Vell: Fortí, Torre i Magatzem. Recuperarem les restes arqueològiques de l’antic port iberoromà i el poblat tradicional.
 16. Consolidarem i obrirem el conjunt de la Gerència amb la rehabilitació de l’Economat com a CEAM i Centre de Dia i del Casino com a Centre Cívic.
 17. Acabarem la construcció del centre polivalent a la plaça de Sant Cristòfol. Serà un lloc per a l’oci i la formació de les persones majors.
 18. Obrirem un Casal Jove al nucli històric com a centre de formació, informació, cultura i oci per als joves.
 19. Construirem un Centre Multiusos-Gran Casal Faller al dotacional internuclis de la ciutat com a espai per a esdeveniments de gran afluència.
 20. Adequarem el Centre Cívic d’Almardà i continuarem defensant el projecte de recuperació, regeneració i estabilitat de les platges d’Almardà, Corinto i Malvasur.
 21. Organitzarem festes participatives, inclusives i sostenibles, tant als barris com a la ciutat, i hi propiciarem el civisme i la convivència.
 22. Construirem un estadi municipal esportiu multiusos a la zona internuclis i posarem en funcionament noves zones esportives on siguen necessàries.
 23. Crearem rutes saludables per a joves i majors als voltants dels nuclis per a caminar o anar amb bicicleta amb senyalitzacions i camins segurs i amb una xarxa municipal de banys públics, fonts i zones d’ombra. Apostem per una cultura de la bicicleta, connectarem la xarxa de carrils bici i construirem aparcabicicletes.
 24. Potenciarem el pla de mobilitat amb un sistema públic de transport interurbà gratuït i implantarem un pla de mobilitat als polígons.
 25. Racionalitzarem els espais d’aparcament a Sagunt, gestionarem municipalment sòl privat per crear aparcament a Ciutat Vella i millorarem la senyalització turística i direccional.
 26. Acabarem de regularitzar els Plans Urbanístics que encara estan pendents d’executar, especialment a Almardà.
 27. Lluitarem per aconseguir el tren al Port de Sagunt.
 28. Millorarem la connexió Port-Canet amb un pont.
 29. Establirem un nou pla d’accessibilitat quadriennal participatiu assignant un pressupost anual que en garantisca l’efectivitat.
 30. Farem una ordenança d’animals de companyia més avançada que garantisca el no sacrifici.
 31. Consolidarem la SAG i millorarem la neteja urbana modernitzant els equipaments i els sistemes de treball.
 32. Lluitarem contra la violència de gènere des d’un procés participatiu amb totes les entitats amb un ferm compromís en la construcció d’una cultura contra la violència i per la igualtat.
 33. Desenvoluparem el programa EDIFICANT: construirem l’Institut número 5 i l’aulari CEIP Victòria i Joaquim Rodrigo; rehabilitarem el CEE Sant Cristòfol a més a més d’intervencions a la resta dels centres educatius per millorar accessibilitat, condicions bioclimàtiques i eficiència energètica; eliminarem el fibrociment als col·legis.
 34. Coordinarem la Comunitat Educativa per fer una veritable Ciutat Educadora contemplant patis inclusius, projectes artístics, científics, de convivència, de patrimoni, innovació educativa… Propiciarem l’aprenentatge al llarg de la vida obrint una EPA al nucli històric i un centre integrat de Formació Professional.
 35. Continuarem la dinamització de Sagunt com a capital de la cultura, eix vertebrador fonamental per al desenvolupament social i econòmic de la ciutat, comptant amb la implicació del teixit associatiu com a projecte estratègic de present i futur.

35 PROPOSTES PER CONTINUAR AVANÇANT

1. Treballarem en un projecte compartit de ciutat per a reforçar la cohesió i la convivència, tant entre les persones com entre els diversos nuclis i barris i ens comprometem amb les 80 propostes impulsades per la Confederació d’Associacions Veïnals i Consumidors i amb l’aplicació dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
2. Aprofundirem en les polítiques d’igualtat i justícia que donen les mateixes oportunitats a totes les persones i especialment a les més desfavorides i desenvoluparem la participació ciutadana, millorarem els sistemes de transparència i acostarem al màxim l’administració a la ciutadania.
3. Seguirem aplicant la contenció en els impostos i les taxes i el principi de progressivitat fiscal que ajude a una més justa redistribució de les rendes.
4. Augmentarem la qualitat de la ciutat amb una millora de la neteja, dels espais verds, de la mobilitat, dels indicadors ambientals i de la seguretat augmentant el nombre d’efectius de policia local de barri i implementant serveis de control innovadors.

5. Desenvoluparem el Paratge Natural Municipal de la muntanya de Romeu i defensarem els nostres boscos, marjals i platges.
6. Crearem el Parc del Delta del Palància amb el Sender Blau i adequarem el llit al seu pas per la ciutat des de la mar fins l’assut de Pedres Blaves.
7. Propiciarem mesures de millora de la sostenibilitat, garantint un aire net amb polítiques de control d’emissions en col·laboració amb les empreses i aplicarem de manera segura i responsable les mesures contra la contaminació acústica.
8. Generar llocs de treball és el nostre principal objectiu. Afavorirem un creixement sostenible dels sectors productius, garantia del nostre futur. Impulsarem plans d’ocupació pública i consolidarem l’ampliació de Parc Sagunt II. Sagunt és un Municipi Industrial Estratègic que ha de continuar sent un focus d’atracció d’empreses.
9. Mantindrem una estreta col·laboració amb el port comercial per reforçar-ne la seua activitat com a principal motor de la nostra economia. El Conveni aprovat significarà l’obertura i la rehabilitació del Pantalà, a més d’un dinamitzador turístic i d’oci.
10. Impulsarem el comerç local amb mesures de compensació fiscal, fires comercials, formació continuada i professionalització. Consensuarem amb els comerciants els horaris i la conversió de zones urbanes en centres comercials oberts.
11. Dotarem el Consell Agrari dels recursos necessaris per millorar els serveis al sector agrícola: vigilància, assessorament, formació… Augmentarem la partida per a repavimentar camins. Defensarem la taronja per garantir la viabilitat econòmica del nostre sector citrícola.
12. Incrementarem la difusió turística de la nostra ciutat, del nostre patrimoni històric, industrial i natural. Promocionarem les rutes aconseguides: Industrial, Ibers, Camí d’Anníbal, Jueria, Sant Grial… I unes altres, com les sendes de Romeu, els camins i les rutes entre marjals, la Via Verda o les nostres tres platges amb bandera blava. Crearem espais per a aparcaments d’autocaravanes.
13. Sagunt, Patrimoni de la Humanitat, un projecte col·lectiu que ens situarà definitivament en el mapa mundial del patrimoni. Dinamitzarem i intervindrem en el nostre Patrimoni Medieval més rellevant: Banys Àrabs, Almodí i Alqueria de l’Aigua Fresca.
14. Posarem en valor definitivament el nostre Patrimoni Industrial: obrirem la Nau de Tallers com a espai cultural i recreatiu amb figures de protecció adients, adaptarem la planta visitable de l’Alt Forn i obrirem el Museu Industrial i de la Memòria Obrera, a més de rehabilitar el Pantalà.
15. Finalitzarem la recuperació integral del conjunt patrimonial del Grau Vell: Fortí, Torre i Magatzem. Recuperarem les restes arqueològiques de l’antic port iberoromà i el poblat tradicional.
16. Consolidarem i obrirem el conjunt de la Gerència amb la rehabilitació de l’Economat com a CEAM i Centre de Dia i del Casino com a Centre Cívic.
17. Acabarem la construcció del centre polivalent a la plaça de Sant Cristòfol. Serà un lloc per a l’oci i la formació de les persones majors.
18. Obrirem un Casal Jove al nucli històric com a centre de formació, informació, cultura i oci per als joves.
19. Construirem un Centre Multiusos-Gran Casal Faller al dotacional internuclis de la ciutat com a espai per a esdeveniments de gran afluència.
20. Adequarem el Centre Cívic d’Almardà i continuarem defensant el projecte de recuperació, regeneració i estabilitat de les platges d’Almardà, Corinto i Malvasur.
21. Organitzarem festes participatives, inclusives i sostenibles, tant als barris com a la ciutat, i hi propiciarem el civisme i la convivència.
22. Construirem un estadi municipal esportiu multiusos a la zona internuclis i posarem en funcionament noves zones esportives on siguen necessàries.
23. Crearem rutes saludables per a joves i majors als voltants dels nuclis per a caminar o anar amb bicicleta amb senyalitzacions i camins segurs i amb una xarxa municipal de banys públics, fonts i zones d’ombra. Apostem per una cultura de la bicicleta, connectarem la xarxa de carrils bici i construirem aparcabicicletes.
24. Potenciarem el pla de mobilitat amb un sistema públic de transport interurbà gratuït i implantarem un pla de mobilitat als polígons.
25. Racionalitzarem els espais d’aparcament a Sagunt, gestionarem municipalment sòl privat per crear aparcament a Ciutat Vella i millorarem la senyalització turística i direccional.
26. Acabarem de regularitzar els Plans Urbanístics que encara estan pendents d’executar, especialment a Almardà.
27. Lluitarem per aconseguir el tren al Port de Sagunt.
28. Millorarem la connexió Port-Canet amb un pont.
29. Establirem un nou pla d’accessibilitat quadriennal participatiu assignant un pressupost anual que en garantisca l’efectivitat.
30. Farem una ordenança d’animals de companyia més avançada que garantisca el no sacrifici.
31. Consolidarem la SAG i millorarem la neteja urbana modernitzant els equipaments i els sistemes de treball.
32. Lluitarem contra la violència de gènere des d’un procés participatiu amb totes les entitats amb un ferm compromís en la construcció d’una cultura contra la violència i per la igualtat.
33. Desenvoluparem el programa EDIFICANT: construirem l’Institut número 5 i l’aulari CEIP Victòria i Joaquim Rodrigo; rehabilitarem el CEE Sant Cristòfol a més a més d’intervencions a la resta dels centres educatius per millorar accessibilitat, condicions bioclimàtiques i eficiència energètica; eliminarem el fibrociment als col·legis.
34. Coordinarem la Comunitat Educativa per fer una veritable Ciutat Educadora contemplant patis inclusius, projectes artístics, científics, de convivència, de patrimoni, innovació educativa… Propiciarem l’aprenentatge al llarg de la vida obrint una EPA al nucli històric i un centre integrat de Formació Professional.
35. Continuarem la dinamització de Sagunt com a capital de la cultura, eix vertebrador fonamental per al desenvolupament social i econòmic de la ciutat, comptant amb la implicació del teixit associatiu com a projecte estratègic de present i futur.