Lema: #Romeu  

Formulari per a poder concursar ací

Cartell 2022

CERTAMEN FOTOGRÀFIC
25 D’ABRIL, FEDERIC AZNAR

BASES

Les següents bases tenen com a objectiu retre tribut a la figura d’una persona molt significativa per a la ciutat de Sagunt, col·laborador de nombrosos col·lectius cívics i amb una gran vocació de suport envers les seues conciutadanes i conciutadans. Federic Aznar, persona compromesa amb els seus principis, i amant de la fotografia, va promocionar durant la seua vida l’essència de la nostra terra mitjançant la seua passió. I gràcies a eixa passió, va ser capaç d’expressar els seus valors i creences amb imatges que han quedat per sempre com a empremta. Amb este Certamen es pretén mantindre la memòria del seu treball i, alhora, promocionar la creació d’imatges que puguen romandre al llarg dels anys com a testimoni dels costums, espais, estil de vida o entorn de Sagunt i la comarca del Camp de Morvedre.

1. ÀMBIT

Poden concórrer totes les persones menors i  majors d’edat que ho desitgen, a excepció dels membres de l’executiva de Compromís per Sagunt i els membres del jurat. També poden presentar-se col·lectius, entitats o associacions inscrites al registre oficial de la ciutat de Sagunt, o de qualsevol municipi de la comarca del Camp de Morvedre.

Les persones menors d’edat ho hauran de fer a través dels seus representants legals.

La participació en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases.

2. CATEGORIES

Totes les obres presentades quedaran incloses a una única categoria:
“Certamen 25 d’Abril, Federic Aznar”

3. OBRES

Les obres presentades (Foto + Text) hauran de dur afegit un lema en valencià relacionat amb la imatge que pot correspondre a una poesia, reflexió, o pensament de l’autor o d’un autor públic (poeta, escriptor, pensador, etc.).

Les imatges han d’estar tretes a qualsevol espai ubicat físicament a la comarca del Camp de Morvedre, independentment de la temàtica triada per l’organització a cada edició.

Hi podran aparèixer persones, sempre que aquestes hagen donat el vistiplau o que els seus trets no siguen reconeixibles.

Cada any, durant l’acte d’obertura de les bases, s’informarà de la temàtica triada per l’edició en qüestió: Patrimoni Natural, Industrial, Històric, Cultural, Tradicions, etc.

Temàtica 2022: ROMEU

La temàtica triada per al certamen de 2021/2022 és: ROMEU

S’accepten les obres del certamen 2020/2021 ajornat per la situació d’excepcionalitat ocasionada per la COVID-19, amb temàtica ROMEU ÉS VIU, per ser compatibles amb la temàtica 2021/2022.

Cada fotògraf podrà presentar un màxim de TRES obres. En el cas que presentara obres per al certamen ajornat tindrà que complir igualment el requisit, escollint un màxim de TRES entre els dos certàmens. Cada obra o sèrie només podrà ser objecte d’una única inscripció.

No podran presentar-se obres o sèries, ni les seues possibles variacions ni de les mateixes col·leccions, que hagen estat guanyadores d’anteriors edicions d’aquest certamen.

4. CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES

Les obres hauran de ser presentades en format .jpg, amb una mida de 30cm (del costat major de la foto) i 200ppp de resolució.

No podrà figurar a la foto la signatura d’aigua ni cap icona que identifique a l’autor.

5. DRETS D’INSCRIPCIÓ

Les persones/entitats que vulguen concórrer al certament hauran d’emplenar el formulari annex.

6. TERMINI DE RECEPCIÓ DE LES OBRES

Es manté oberta la recepció d’obres des del moment de la publicació d’aquestes bases fins el 08 d’abril del 2022 15 d’abril del 2022.

Les obres s’enviaran per mitjà del formulari a la pagina web de Compromís per Sagunt.

7. PREMIS

El jurat podrà concedir els següents premis:

Primer premi: Premi 25 d’Abril, Federic Aznar, dotat amb 300€ i diploma commemoratiu

Primer accèssit: dotat amb 100€ i diploma commemoratiu

Segon accèssit: dotat amb 100€  i diploma commemoratiu

Premi Especial Família Aznar

En cas que les obres presentades no siguen suficients com per a cobrir tots el premis o no disposen de la qualitat mínima per tal de poder atorgar-los, es declararà el PREMI DESERT.

8. JURAT

El jurat està compost enguany per un membre de l’Executiva de Compromís per Sagunt, un col·laborador proposat per l’executiva relacionat amb la producció audiovisual de Sagunt, més la persona guanyadora de l’any anterior.

9. DECISIÓ DEL JURAT

La decisió del jurat es farà pública en un acte al voltant del dia 25 d’abril, en lloc per determinar per l’organització.

El jurat tindrà en consideració per a la seua decisió els següents criteris: qualitat tècnica, qualitat creativa i qualitat estètica de les fotografies, i missatge emés en conjunció amb el lema triat.

10. CESSIÓ DE DRETS

Es reserven els drets (no exclusiu) per reproduir en suports informatius i promocionals propis i exposar de manera lliure qualsevol de les imatges presentades al certamen. En cap cas es cediran a tercers sense autorització expressa de l’autor/a. Els participants es responsabilitzaran que no existisquen drets a tercers sobre les seues obres. El organitzadors es comprometen, per la seua part, a indicar el nom de l’autor cada vegada que la imatge siga reproduïda.

L’autorització prevista a l’anterior paràgraf permetrà als organitzadors la reproducció, distribució i comunicació pública de les obres fotogràfiques en qualsevol tipus de suport i en qualsevol modalitat d’explotació.

Els participants es responsabilitzen davant de l’organització de totes les càrregues que poguera dur afegides la utilització o divulgació de les seues obres i de les quals es poguera desprendre qualsevol tipus d’acció, reclamació o conflicte, en particular (encara que no de manera exclusiva) dels relatius a la possible infracció de drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, o a suposades intromissions als drets de l’honor, la intimitat o la imatge.

11. ORGANITZACIÓ

L’organització queda facultada per resoldre qualsevol contingència no prevista en aquestes bases.

12. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en aquest Certamen implica la total acceptació de les bases.

13. PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i, mitjançant l’emplenament del present formulari, es presta consentiment per al tractament de les dades personals dels participants els quals seran inclosos al fitxer de participants del qual és titular Compromís per Sagunt.

Formulari per a poder concursar ací