certamen 25 d’abril federic aznar

Lema: #PatrimoniIndustrial

Les dates d’aperturua de presentació 11 de FEBRER i tancament 5 d’abril

Formulari per a poder concursar ací

CERTAMEN DE FOTOGRÀFIC
25 D’ABRIL, FEDERIC AZNAR

 

BASES

Les següents bases tenen com a objectiu retre tribut a la figura d’una persona molt significativa per a la ciutat de Sagunt, col·laborador de nombrosos col·lectius cívics i amb una gran vocació de suport envers les seues conciutadanes i conciutadans. Federic Aznar, persona compromesa amb els seus principis, i amant de la fotografia, va promocionar durant la seua vida l’essència de la nostra terra mitjançant la seua passió. I gràcies a eixa passió, va ser capaç d’expressar els seus valors i creences amb imatges que han quedat per sempre com a empremta. Amb este Certamen es pretén mantindre la memòria del seu treball i, alhora, promocionar la creació de imatges que puguen romandre al llarg dels anys com a testimoni dels costums, espais, estil de vida o entorn de Sagunt i la comarca del Camp de Morvedre.

 1. ÀMBIT

Poden concórrer totes les persones majors d’edat que ho desitgen, a excepció dels membres executius de Compromís per Sagunt i dels membres del jurat. També poden presentar-se col·lectius, entitats o associacions inscrites al registre oficial de la ciutat de Sagunt, o de qualsevol municipi de la comarca del Camp de Morvedre.

 

La participació en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases.

 

 1. CATEGORIES

Totes les obres presentades quedaran incloses en una única categoria:
“Certamen 25 d’Abril, Federic Aznar”.

 

 1. OBRES

Les obres presentades (foto més text) hauran de dur afegit un lema en valencià relacionat amb la imatge que pot correspondre a una poesia, reflexió o pensament de l’autor o d’un autor públic (poeta, escriptor, pensador…)

 

Les imatges han d’estar tretes des de qualsevol espai ubicat físicament a la comarca del Camp de Morvedre, independentment de la temàtica triada per l’organització a cada edició.

 

Podran aparèixer persones, sempre que aquestes hagen donat el vist i plau o que els seus trets no siguen recognoscibles.

 

Cada any, al mes de gener, durant  l’acte d’obertura de les bases, s’informarà sobre la temàtica triada per l’edició en qüestió: Patrimoni Natural, Patrimoni Històric, tradicions, Cultura, etc.

 

Podran presentar-se obres d’encàrrec o obres de lliure creació.

 

Cada fotògraf podrà presentar un màxim de tres obres. Cada obra només podrà ser objecte d’una única inscripció.

 

No podran presentar-se obres, ni les seues possibles variacions, que hagen estat guanyadores d’anteriors edicions d’aquest certamen o d’altre/s.

 

 1. CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES

Les obres hauran de ser presentades en format jpg, amb un tamany de 30cm (del costat major de la foto) i 200ppp de resolució.

 

 1. DRETS D’INSCRIPCIÓ

Les persones/entitats/associacions/col·lectius que vullguen concórrer al certament hauran d’emplenar el formulari a descarregar a la web de Compromis per Sagunt.

 

 1. TERMINI DE RECEPCIÓ DE LES OBRES

El termini de presentació quedarà obert vuit setmanes abans del dia al qual es farà pública la decisió del jurat.

 

Cada any, al mes de gener, s’informarà sobre l’obertura de les bases, els terminis, la temàtica i la data de celebració de l’acte de publicació dels premiats.

 

 1. PREMIS

El jurat podran concedir els següents premis :

 

Primer premi: Premi 25 d’Abril, Federic Aznar, dotat amb 300€ i diploma commemoratiu
Premi Especial Família Aznar

Primer accesit: dotat amb 100€ i diploma commemoratiu

Segon accesit:dotat amb 100€  i diploma commemoratiu

 

En cas que les obres presentades no siguen les suficients com per cobrir tots el premis o que no disposen de la qualitat mínima per tal de poder atorgar els mateixos, es declararà PREMI DESERT

 

 

 1. JURAT

El jurat estarà compost en cada edició per tres persones triades per l’Executiva de Compromís per Sagunt i els seus col·laboradors.

 

 1. DECISIÓ DEL JURAT

La decisió del jurat es farà pública, mitjançant un acte organitzat a tal efecte, als voltants del dia 25 d’abril de cada any, al lloc on, en cada edició, determine l’organització (Compromís per Sagunt i els seus col·laboradors).

 

El jurat tindrà en consideració per a la seua decisió els següents criteris: qualitat tècnica, qualitat creativa i qualitat estètica de les fotografies, i missatge emés en conjunció amb el lema triat.

 

 1. CESIÓ DE DRETS

Es reserven els drets (no exclusius) per reproduir en suports informatius i promocionals propis i exposar de manera lliure qualsevol de les imatges presentades al certamen. En cap cas es cediran a tercers sense autorització expressa de l’autor/a/s.

 

Els participants es responsabilitzaran que no existisquen drets a tercers sobre les seues obres. Els organitzadors es comprometen, per la seua part, a indicar el nom de l’autor cada vegada que la imatge siga reproduïda.

L’autorització prevista a l’anterior paràgraf permetrà als organitzadors la reproducció, distribució i comunicació pública de les obres fotogràfiques en qualsevol tipus de suport i en qualsevol modalitat d’explotació (si es decidira per part de l’organització).

 

Els participants es responsabilitzen front l’organització de totes les càrregues que poguera dur afegides la utilització o divulgació de les seues obres i de les quals es poguera desprendre qualsevol tipus d’acció, reclamació o conflicte, en particular (encara que no de manera exclusiva) dels relatius a la possible infracció de drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, o a suposades intromissions als drets de l’honor, la intimitat o la imatge.

 

En cap cas, es tornaran les obres rebudes, les qual quedaran dipositades a l’arxiu de l’organització, per poder dur a terme futures exposicions.

 

 

 1. ORGANITZACIÓ

L’organització queda facultada per resoldre qualsevol contingència no prevista a aquestes bases.

 

 1. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en aquest Certamen implica la total acceptació de les bases.

 

 1. PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i, mitjançant l’emplenament del present formulari, es presta consentiment per al tractament de les dades personals dels participants els quals seran inclosos al fitxer de participants del qual és titular Compromís per Sagunt.