NO valen les excuses, hem de reconèixer que els pressupostos de 2021 s’han configurat amb cert retard, tot i això la pròrroga dels de 2020, junt a la incorporació dels romanents de finançament afectat, no han alterat el funcionament de l’ajuntament ni han suposat cap retard en les obligacions que l’ajuntament té, ni en serveis ni en pagaments als proveïdors.

Som coneixedors de les necessitats que tenen els nostres veïns i veïnes, i que fan falta molts diners per poder actuar en tot elles, però som també conscients dels problemes que tots estem patint (especialment els més febles) i per això presentem un pressupostos des de la responsabilitat, sense un gran increment de l’endeutament i sense augmentar la pressió fiscal, mantenint (si no baixant) els ingressos per IBI, les taxes que es paguen per alguns serveis municipals com pot ser la recollida municipal de fem, la neteja, l’ús d’instal·lacions esportives i culturals… adaptant-nos a esta situació que ens afecta com a ciutat i com a ciutadania.

L’elaboració d’estos pressupostos ha estat complexa, precisament per això: calia ajustar-los ben bé a la minva d’ingressos conseqüència, entre altres, de les excepcions de determinades taxes i impostos a alguns sectors que, tot i ser insuficients, han permès una ajuda necessària a comerciants i autònoms en general.

Com vostès saben, fa un parell de setmanes la Generalitat i la Diputació han donat un impuls important per a ajudar a la nostra economia. La incorporació del pla RESISTIR i la integració d’este pla als pressupostos al qual hem consignat uns 260.000 euros supletoris (15% del total assignat pel pla) que ajudaran a millorar la situació de tantes i tantes persones de la nostra ciutat. I és que els pressupostos, com demana la seua funció i la nostra vocació de servei, tenen en compte les situacions sobrevingudes per la pandèmia i incorporen els recursos per poder ajudar els que més ho necessiten: noves ajudes a empreses i autònoms, manteniment i millora dels serveis que des de l’ajuntament presta a veïns i veïnes d’esta gran ciutat.

Els ajustos incorporats aconsegueixen, sense minva d’estes ajudes reduir el pressupost més de 2 milions d’euros quedant en 85.5 milions, la qual cosa representa una baixada del 2,4% respecte dels aprovats el passat 2020.

Per poder realitzar part de les inversions previstes al 2021 recorrèrem a un préstec de 7,5 milions d’euros de manera que el deute municipal real augmentarà 2,5 milions i que suposarà un increment del deute d’un 2% aproximadament, continuant molt per baix del límit que l’estat considera de risc i molt per baix del que tenen municipis del nostre tamany i majors. Podem dir que són un pressupostos sans i sanejats.

Les inversions previstes són importants per a resoldre alguns dels problemes que, des de fa temps, estem tractant de solucionar: accessibilitat, places d’ensenyament i remodelació de centres educatius, reducció de les emissions de CO2 a l’atmosfera que, a més, permetran baixar la factura elèctrica, etc.

Pel que fa a la conservació del nostre Patrimoni Cultural (històric i industrial), hem d’assenyalar la remodelació del Casino de la Gerència i la del Carrer Cavallers, la redacció del projecte de rehabilitació de la Casa Romeu, les obres de remodelació de la Domus Baebia, el pla director de l’Alqueria de l’Aigua Fresca… com una mostra de les inversions previstes, però això: només una mostra perquè hi ha més.

Sense dubte, al igual que va passar l’any passat, la incorporació dels romanents de tresoreria es destinaran per incrementar eixes ja citades ajudes directes a empreses i autònoms i a fer pla d’ocupació per ajudar a passar esta greu situació social i econòmica que estem sofrint. Es tracta, definitivament, de saber adaptar-nos i entendre que la vocació política de servei públic està sempre per davant. Ara no caben crítiques destructives sinó treball en comú i esforç conjunt per les persones d’esta gran ciutat.

Pepe Gil
Regidor de Compromís a l’Ajuntament de Sagunt

Publicat a El Económico