Compromís proposa mesures integrades per a la nostra unitat litoral. Responsables de Compromís s’han reunit per tal de coordinar una resposta consensuada que done solució integral al front marítim dels termes d’Almenara i Sagunt, inclosos ambdós en la mateixa unitat morfològica natural.

La reunió, que ha posat damunt de la taula les preocupacions dels col·lectius locals, ha permès obtindre demandes conjuntes que milloren el resultat de les intervencions proposades des de Madrid. Així, les actuacions a la façana d’Almenara s’integrarien dins d’un projecte conjunt que donara eixida, igualment, a les necessitats de la zona saguntina.

Compromís per Sagunt va presentar, en temps i forma, al·legacions al projecte de Costes, el qual preveu una actuació única que repercutiria negativament sobre el perfil marítim de la façana del Camp de Morvedre. “No se pot actuar en Almenara sense actuar en el Camp de Morvedre, es tracta de la connexió entre la Marjal d’Amenara-Almardà amb el litoral i les actuacions en qualsevol dels 2 termes tenen una  influencia directa en l’altre. La zona Ramsar de la Marjal ha de tindre unes actuacions equilibrades en la seua vessant litoral”, assegura la diputada, especialista en Medi Ambient, Teresa Garcia.

La proposta de Compromís per Sagunt contempla una actuació única que defineixca i execute totes les intervencions necessàries dins la Subunitat Morfo dinàmica de Primer Ordre de Nules, que és el nom tècnic de la zona entre estos dos termes i dins la qual es troben integrades totes les platges de Sagunt. Així s’aconseguiria garantir un objectiu immediat similar al que pretén l’actuació proposada pel Ministeri en les platges de La Llosa i Almenara. Tal com assenyalen els experts, una intervenció coordinada amb les platges de la Malvarrosa, Corinto i Almardà, permetria obtindre resultats conjunts molt més satisfactoris a nivell ambiental, turístic, econòmic i social.

En este sentit, existeixen estudis tècnics que qüestionen les conclusions de l’Estudi d’Impacte Ambiental pel que fa a l’afecció de les platges del nord de Sagunt, les quals remarquen la necessitat de mesures alternatives per a l’estabilització del conjunt de l’àrea natural, que avarca de Nules al Port de Sagunt.

El col·lectiu saguntí continuarà reclamant una solució conjunta per al front litoral de l’àrea que millore els resultats a mig i llarg termini, i evite les afeccions de les platges situades al sud d’Almenara. No en va, tal i com assenyalen, “les nostres platges eren platges de sorra fins que la invasió de les gaves del litoral castellonenc alterà la morfologia d’Almardà, Corinto i la Malvarrosa. No podem caure en les errades del passat i no posar solució al futur per més temps”.