Els Pressupostos Generals de l’Estat són, malauradament, un any més, una mostra de marginació i d’oblit. El territori valencià no és prioritari dintre de l’Estat Espanyol, ni dels governs del PP i això és un fet que constatem any rerre any. No són prioritàries les infraestructures que necessitem, no són prioritàries nostres empreses, ni la nostra agricultura, ni el nostre benestar.

Un any més, la inversió de l’Estat a la Comunitat Valenciana prevista en el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) de 2017 queda lluny del pes poblacional i de l’aportació de l’economia regional al Producte Interior Brut (PIB). Així, les inversions cauran fins als 589 milions d’euros, la qual cosa suposa una reculada d’un 33 per cent respecte als comptes de l’exercici anterior -quan es van contemplar 879 milions- i una caiguda de 290 milions en termes absoluts.

Aqueixa xifra representa el 6,9 per cent de les inversions regionalitzables, lluny del deu per cent que representa la població de la Comunitat Valenciana.

Un projecte de comptes infame, que ens delega a l’última posició en quan a inversió per Comunitat Autònoma i Habitant. Només un 6,4% d’inversió quan representem, aproximadament l’11% del PIB i de la població estatal. I un dèficit en inversió que s’acumula des de fa 30 anys, per què el País Valencià, mai s’ha situat per damunt de la mitjana a nivell d’inversions. És a dir, acumulem greuges que han provocat que per primera vegada les Corts Valencianes, de forma unànime rebutgen els comptes estatals per la marginació que ens produeixen.

Infrafinançats, oblidats en inversions i cada dia més pobres, a costa d’algú que centrifuga els nostres impostos en despeses sense sentit. Per què no només per als valencians, també per a Espanya, no corregir aquest desequilibri és tirar-se tirs al propi peu, donat que el País valencià és la Comunitat Autònoma que més creixement econòmic està aportant a tot el territori espanyol.

Els criteris per a repartir la inversió pública, no tenen en compte la necessària cura sobre l’erari públic que gestionen, la necessària viabilitat posterior i el valor afegit que genera una actuació en matèria d’infraestructures, per exemple, sobre la dinamització de l’economia. S’ha preferit castigar als motors econòmics de l’Estat que reforçar-los per a crear més treball i més renda que després genere més ingressos.

Aquest infrafinançament, produeix que els valencians tingam menys serveis i de menor qualitat que un extremeny o un castellà de la manxa.

Els pressupostos de l’estat per al 2017 tornen a marginar el País Valencià i, ben especialment, al nostre municipi en deixar sense cobertura pressupostària alguns projectes a bastament reivindicats i rebaixant notablement les consignacions per a altres que es troben actualment en execució, la qual cosa suposarà un altre retard en el seu acabament.

Des de Coalició Compromís entenem la situació de crisi econòmica en què ens trobem i que obliga a certs reajustaments. Però no compartim la facilitat amb què eixos retalls castiguen una i altra vegada la nostra economia i ajornen, qui sap fins a quan, compromisos ja adquirits.

Des d’eixa idea, i des del convenciment que el Plenari de l’Ajuntament de Sagunt deu fer arribar la seua preocupació a qui pot rectificar el document inicial, proposem per al seu debat i aprovació la següent

PROPOSTA D’ACORD

 Primera.- Que l’Ajuntament de Sagunt s’adrece al Ministeri d’Hisenda i als portaveus del grups parlamentaris al Congrés dels Diputats per demanar-los que, com a mínim, incloguen en la discussió parlamentària del pressupostos generals de l’estat per al 2017 les següents esmenes:

ESMENA 1
SECCIÓN 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Servicio 06 DIR. GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR
Programa 456D Actuación en la costa
Capítulo 6 Inversiones reales
Artículo 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general
Proyecto Nuevo Remodelación del Paseo Marítimo del Puerto de Sagunto (Valencia)
Importe 596,00 (Miles de €)

MOTIVACIÓN:
Creación de una partida para la primera anualidad del proyecto de remodelación del paseo marítimo del Puerto de Sagunto (València).
ESMENA 2
SECCIÓN 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Servicio 230 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR.
Programa 452A Gestión e Infraestructuras del agua.
Capítulo 6 Inversiones reales
Artículo 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general
Proyecto Nuevo Adecuación de Cauces naturales. Rio Palancia. Sagunt (Valencia)
Importe 8.000,00 (Miles de €)

MOTIVACIÓN:
El rio Palancia a su paso por la ciudad de Sagunto está siendo objeto de adecuación en 3 Fases, de las cuales ya se han acometido dos. Se da la particularidad que la ciudad de Sagunto se conforma por dos núcleos de población, Sagunto y Puerto de Sagunto, y la adecuación se ha acometido desde la desembocadura hacia el interior, con lo cual, queda el cauce que recae en el núcleo histórico sin adecuación. Cabe señalar además que precisamente este tramo es el que presenta mayor riesgo de inundación en el extremo oeste de la población de Sagunto. Es por ello que se pide su adecuación para finalizar la acción proyectada.
ESMENA 3
SECCIÓN 17 MINISTERIO DE FOMENTO
Servicio 40 DIR. GENERAL DE FERROCARRILES
Programa 453A Infraestructura del Transporte Ferroviario.
Capítulo 6 Inversiones reales
Artículo 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Proyecto Nuevo Acceso Tren de Pasajeros al Puerto de Sagunto.
Importe 2.400,00 (Miles de €)

MOTIVACIÓN:
Como dice INECO en su informe El municipio de Sagunto, con una población de unos 70.000 habitantes, cuenta con dos núcleos diferenciados de población, Sagunto y Puerto de Sagunto. Puerto de Sagunto, con una población que duplica casi a la del núcleo de Sagunto, dispone de una mala comunicación ferroviaria, debiendo sus habitantes desplazarse a la estación de Sagunto, situada a unos 3 Km.

La línea 102 CIVIS, que realiza el recorrido entre Sagunto y Puerto de Sagunto, tiene parada junto a la estación de Renfe, no obstante, el tiempo del trayecto (18 minutos) y la frecuencia de paso (30 minutos) penalizan el intercambio modal. La línea 115 desde Puerto de Sagunto hasta Valencia presenta los siguientes tiempo de recorrido: al Politécnico unos 40′ y hasta la estación de Autobuses unos 50′. La frecuencia de paso en hora punta es de media hora aproximadamente e incluso de entorno a los 60′ en horas valle.

En cuanto a la oferta ferroviaria hasta la estación de Sagunto, la frecuencia ordinaria de los servicios de la línea C6 oscila entre 3 trenes en hora punta y 2 trenes en hora valle (por sentido de circulación), es decir 81 trenes al día, 40 por sentido. La línea C5, por el contrario, presenta una frecuencia mucho menor con 3 trenes por sentido y día

El tiempo de viaje en el itinerario hacia Valencia, de algo más de media hora, resulta competitivo, tanto con el vehículo privado como con el autobús, si bien esto dependerá del destino final del viaje. La penetración de Cercanías en Valencia es muy cercana a la costa, realizando parada en el Cabañal (al final de la Avda. Blasco Ibáñez), en Fuente San Luis y en la Estación del Norte, alcanzando la zona central de la capital, lo que supone un atractivo del transporte ferroviario
ESMENA 4
SECCIÓN 18 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Servicio 11 DIR. GENERAL DE BELLAS ARTES Y BIENES CULTURALES Y DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS
Programa 337B Conservación y restauración de bienes culturales.
Capítulo 6 Inversiones reales
Artículo 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Proyecto Nuevo Restauración Castillo de Sagunto. Medidas de mantenimiento, accesibilidad y seguridad
del Castillo de Sagunto
Importe 2.500,00 (Miles de €)

MOTIVACIÓN:

El Castillo de Sagunto se encuentra en la actualidad en una situación de precariedad y abandono que amenazan su conservación y pervivencia. La inversión en mantenimiento que se viene realizando desde el año 2000, no es suficiente para frenar el proceso de deterioro que avanza en un grado muy superior: invasión de especies vegetales y arbolado en los restos arqueológicos, acción de la erosión sobre los materiales, etc. Las pequeñas mejoras introducidas (restitución de murallas, accesos, etc) no son comparables, ni pueden frenar el proceso de deterioro.
Existe además un verdadero problema de accesibilidad y seguridad, que compromete no solo la responsabilidad del titular (ministerio de cultura) en caso de accidente, sino también la conservación de los propios restos. Los visitantes se exponen a riesgos de caídas importantes que no están, ni señalizados, ni debidamente tratados, para su minimización. Es por ello que se pide el importe señalado

 

ESMENA 5
SECCIÓN 17 MINISTERIO DE FOMENTO
Servicio 38 DIR. GENERAL DE CARRETERAS
Programa 453B Creación de infraestructura de carreteras
Capítulo 6 Inversiones reales
Artículo 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Proyecto Nuevo Enlace directo A7 Norte de Sagunto.
Importe 2.000,00 (Miles de €)

MOTIVACIÓN:

Sagunto, ciudad de 67.000 habitantes no cuenta con enlace directo con la AP7 debiendo retroceder hasta Puzol para incorporarse al peaje más próximo (Zona del pontazgo, en Término municipal de Sagunto, pero sin acceso) o utilizar las entradas-salidas de Vall d’Uxó.
Existe una posibilidad sencilla de incorporación directa a la AP7 en la bifurcación entre A7 y CV 10, habilitando los sistemas de acceso correspondientes, que no supone una inversión excesiva i que soluciona un déficit histórico de acceso a importantes zonas logísticas como el Puerto de Sagunto y los diferentes polígonos de la Ciudad.
ESMENA 6
SECCIÓN 17 MINISTERIO DE FOMENTO
Servicio 38 DIR. GENERAL DE CARRETERAS
Programa 453B Creación de infraestructura de carreteras
Capítulo 6 Inversiones reales
Artículo 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Proyecto Nuevo Enlace A7-V21, acceso sur Parc Sagunt. Puzol-Sagunto.
Importe 3.000,00 (Miles de €)
MOTIVACIÓN:

La conexión viaría de Parc Sagunt en su extremo Sur con la AP7, la A7 y la V21 en el enlace de Puzol, constituye en la actualida un cuello de botella que exprime la conectividad de una zona de gran potencial logístico como es el Parque Empresarial Parc Sagunt y el Puerto Comercial de Sagunto. Es por ello que su desarrollo aumentaría en gran manera las posibilidades de entrada y salida de mercancías a través de carretera.
ESMENA 7
SECCIÓN 17 MINISTERIO DE FOMENTO
Servicio 40 DIR. GENERAL DE FERROCARRILES
Programa 453A Infraestructura del Transporte Ferroviario.
Capítulo 6 Inversiones reales
Artículo 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Proyecto NUEVO Estación Intermodal Parc Sagunt. (Proyectos).
Importe 100,0 (Miles de €)
ESMANA 8
SECCIÓN 17 MINISTERIO DE FOMENTO
Servicio 40 DIR. GENERAL DE FERROCARRILES
Programa 453A Infraestructura del Transporte Ferroviario.
Capítulo 6 Inversiones reales
Artículo 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Proyecto NUEVO Integración Urbana Sagunto. Cubrimiento de vias
Importe 4.000,0 (Miles de €)
MOTIVACIÓN:
El paso de la LAV Valencia Castellón, provocará un impacto ambiental de dimensiones irreversibles en el casco urbano de la Ciudad de Sagunto, produciendo una barrera de inaccesibilidad en una entramado urbano consolidado. La integración urbana de esta infraestructura a su paso por la ciudad es imprescindible para evitar impactos irreversibles.
ESMENA 9
SECCIÓN 17 MINISTERIO DE FOMENTO
Servicio 40 DIR. GENERAL DE FERROCARRILES
Programa 453A Infraestructura del Transporte Ferroviario.
Capítulo 6 Inversiones reales
Artículo 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Proyecto Estudio Mercancias Zaragoza-Sagunto
Importe 100,0 (Miles de €)
MOTIVACIÓN:
Proyectos para corredor de mercancias Zaragoza-Sagunto alternativo a la alta velocidad para el uso de una infraestructuras sostenibles y eficientes.
ESMENA 10
SECCIÓN 17 MINISTERIO DE FOMENTO
Servicio 40 DIR. GENERAL DE FERROCARRILES
Programa 453A Infraestructura del Transporte Ferroviario.
Capítulo 6 Inversiones reales
Artículo 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Proyecto Estudio Inversión mejora línea convencional Teruel Sagunto
Importe 400,0 (Miles de €)

Mejora de la partida para la inclusión del desarrollo de proyectos de inversiones en la mejora de la línea ferroviaria Teruel-Sagunto.

 

Segona.- Traslladar este acord al Ministeri d’Hisenda del Govern d’Espanya i als portaveus del Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats.