La Sèquia Major de Sagunt és, junt amb la Font de Quart, la infraestructura bàsica de subministrament d’aigua a l’Horta del Camp de Morvedre, sobretot a la Plana de Sagunt i Canet d’En Berenguer.

La construcció de l’embassament d’Algar, finalitzat en 2000, suposà una afecció sobre la infraestructura del regadiu per trobar-se la cota de coronació del mur de contenció per damunt de la cota per la qual discorre el canal de reg , amb ei que aquest embassament no és operatiu, no pot utilitzar-se des que es va construir. En cas de grans pluges, el canal queda totalment inundat i és impossible assegurar el subministrament d’aigua de reg de la comarca. A més, es pot donar sobre el canal el dipòsit de sediments fent-lo inservible per motius que són aliens als responsables de l’adequat estat de conservació de la sèquia. Davant d’esta situació, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer recollí com a inversions associades a la Construcció de la Pressa d’Algar, els conceptes de desenvolupament de projectes i alternatives tècniques per tal de Condicionar la Sèquia Major de Sagunt al tram afectat per la pressa d’Algar, i es desenvolupà el projecte.

El divendres 30 d’Octubre de 2009, s’emeté la declaració d’impacte positiva al projecte de Condicionament de la Sèquia Major de Sagunt. Esta resolució es condicionà a l’adequació ambiental i a l’eliminació d’impactes sobre la fauna i el forest de la obra, ja que la mateixa es troba dins el LIC (Lloc d’Interès Comunitari) del curs mitjà del Palància. Des d’este moment no s’ha dut a terme cap altre tràmit, quedant pendent la licitació i realització de les obres de Condicionament de Sèquia Major de Morvedre.

Per tot això presentem fa següent:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

  1. Instar a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer que elabore el projecte pel qual es plantege la reposició de la Sèquia Major a la zona que es veu afectada per la presa d’Algar, en forma i manera, d’acord amb la llei, i de manera adequada respecte dels impactes sobre el LIC del Palància, fent ús de “LA INVERSIÓ ASSOCIADA A LA CONSTRUCCIÓ DE LA PRESSA D’ALGAR” amb clau de confederació FP.2661 35/2111 i FP.115.114/2621, amb imports de 28.247,57 € i 12.000,00€, respectivament.
  2. Instar a la CHX, que el projecte incorpore plantejaments com la entubació, de tal forma que siga impossible qualsevol aterrament, o bé una modificació dei traçat actual com a alternativa.
  3. Instar a la CHX, que s’habiliten les partides pressupostàries per tal d’elaborar els projectes i per tal de poder dur a terme l’execució de l’obra que els: projectes contemplen. 4. Fer extensiva la petició a quants organismes estatals estan en disposició de finançar l’adequació d’esta infraestructura d’interès, per a un territori agrícola històric des d’època clàssica, on a dia de hui no es donen les garanties de funcionament, per causes alienes al sindicat de reg.
  4. Traslladar el present acord a Les Corts.