Moció Promoció dels productes de Km0

Proposem l’afavoriment dels productes de Proximitat: una iniciativa en suport del medi ambient i l’empresa local. El projecte “km 0, fet al costat de casa” deu ser una iniciativa per a promocionar la compra i el consum de productes agrícoles, ramaders i de granja de proximitat produïts a la nostra Comarca.

La iniciativa es deu basar en projectes similars que tenen gran èxit en països desenvolupats del nostre entorn, com són el Regne Unit, França o Itàlia.

Proposem que el projecte “km 0” s’estructure en tres grans eixos. D’una banda la conscienciació per tal que l’agricultura, granges i ramaderia tradicionals, associades al consum de productes de proximitat, tinga molt a dir en la lluita per la millora del medi ambient i la frenada del canvi climàtic. El comerç internacional, tot i que suposa avantatges per als consumidors com un major ventall d’opcions de compra, també contribueix al perjuí del medi ambient a través de l’emissió dels gasos d’efecte hivernacle del transport transnacional. Paral·lelament, la necessitat d’utilitzar envasos i material d’embalatge creix quan el producte ha de fer un gran recorregut i suposa l’increment en la proliferació de deixalles i residus associats al producte.

El segon gran eix del projecte deuria ser el suport als productors locals. La venda de productes de proximitat o “km 0” és una oportunitat per a millorar els ingressos i  l’accés dels productors als canals comercials de les mitjanes i grans superfícies, que d’una altra forma no podrien accedir donada la limitació de la seua producció. Des d’un punt de vista econòmic, els productes de temporada permeten un estalvi en els costos de producció i de consum. La capacitat d’observar el cicle natural de les estacions pot limitar l’ús de l’energia necessària. Amb la venda de productes autòctons s’evita el transport a llargues distàncies, estalviant també costos en l’emmagatzematge, l’envasament i el combustible.

Finalment, el tercer gran eix deguem ser els consumidors. El projecte ha de propiciar  els canvis en els model de consum, que permeta consumidors més conscienciats i informats, que, a més de productes amb preus més baixos, són especialment sensibles a les característiques de nutrició i seguretat alimentària. D’este mode es pot enriquir l’experiència de la compra amb el coneixement de l’origen dels productes i els mètodes de producció. Amb esta proposta s’aconsegueix que el producte no siga únicament una elecció en funció del preu sinó també del significat que consumidors reconeixem i apreciem en la nostra decisió de compra.

Per a afrontar estos reptes, el projecte deuria proposar la promoció del consum de productes de proximitat,  “cadena curta” o “km 0”. La “cadena curta” sorgeix de la necessitat de crear noves formes d’intercanvi i cooperació entre els productors agrícoles i els consumidors, basades d’una banda en la relació directa entre el productor i el consumidor, eliminant intermediaris; i d’altra banda, en la reducció dels costos ambientals associats amb el transport i la mobilitat mitjançant el consum de productes locals.

Aquest model d’organització permet que l’empresari agrícola puga avaluar millor les  necessitats i preferències dels consumidors, afavorint així la diversitat de l’oferta en línia amb la demanda i la promoció de les varietats locals i els mètodes de producció tradicionals.

Els productes agrícoles de proximitat són productes sans, saborosos, que ofereixen la major aportació nutricional, frescos, i mantenen intactes totes les propietats organolèptiques. Al mateix temps el consumidor té garantia que la producció d’emissions contaminants vinculada a la manipulació dels aliments és minimitza.

Els productes “km 0” ens ofereix  l’oportunitat de conèixer les empreses agrícoles del entorn, els productes autòctons, els trets locals culturals distintius, i en general tenir un coneixement més directe dels processos de producció sabent que, en el mateix acte de la compra, estem ajudant a la preservació del medi ambient.

La contenció dels costos de producció, l’absència d’intermediaris i la consegüent baixada de preu, ens afavoreix com a consumidors finals. A més, la “cadena curta” afavoreix a la transparència en la fixació dels preus minimitzant agents intermediaris. Permet, a més a l’agricultor, la capacitat de decidir directament sobre el preu, i li garanteix l’oportunitat d’obtenir una remuneració més adequada pels seus productes, recuperant una part del valor afegit.

Els mitjans i petits productors, i especialment les produccions familiars, poden dedicar-se a al consum de proximitat i  preservar la seua identitat i les seues rendes, contribuint d’aquesta manera a la pervivència del territori, defensant els seus valors agrícoles i tradicionals, sense acabar engolits pel desenvolupament urbà.

La “cadena curta” és un nou pacte entre el món de l’agricultura i el consum, amb beneficis directes i immediats per als agricultors i els ciutadans.

Per tot açò, proposem al Ple l’adopció dels següents

ACORDS

1.- L’estudi de la creació d’un mercat de KM0 a la nostra ciutat

2.- L’estudi de la utilització de productes de quilòmetre zero en les cuines i menjadors dels col·legis públics del municipi, al menjador social, i el foment del seu ús en els serveis de càtering que l’Ajuntament puga contractar.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *