En el nostre país comptem amb més de 150.000 desapareguts, 2.300 fosses comunes sense exhumar, més de 30.000 xiquets robats, milers de ciutadans executats en judicis sumaríssims, exiliats forçosos o enviats deportats a camps de concentració, víctimes vives maltractades o torturades amb les consegüents seqüeles físiques i psíquiques que en ells perviu. Tot conseqüència de la brutal dictadura franquista que manté la impunitat dels delictes de lesa humanitat denunciats des de Nacions Unides i per les Associacions de Memòria Històrica.

L’absència de polítiques d’Estat en els temes de memòria històrica explica les diferents respostes que els Ajuntaments i Comunitats Autònomes vénen donant a la realitat que hem exposat. Quaranta anys després de la mort del dictador i 37 de disposar d’una Constitució Democràtica, moltes comunitats autònomes i ajuntaments mantenen denominacions franquistes en els seus espais públics, i algunes com en el cas de Madrid, s’han negat en la pràctica a substituir les denominacions franquistes, que ofenen la sensibilitat democràtica de qualsevol ciutadà, arribant a incomplir la llei.
Manifestem la conveniència i la necessitat que, en qüestions de memòria històrica es compte amb la col·laboració de l’estament Acadèmic-Universitari, al costat d’altres entitats preocupades pels drets humans i la cultura.

Les víctimes, familiars i entitats de memòria històrica considerem que és hora d’acabar amb l’oblit al que han sigut sotmesos els que es van oposar al colp d’estat i la dictadura franquista. Tenim un deute impagable amb els milers de saguntins i saguntines assassinats, torturats, empresonats, exiliats, deportats, o represaliats en múltiples formes, per defensar la democràcia i els drets civils i socials o simplement per ser víctimes d’una dictadura. L’homenatge a alguns i algunes d’elles, en representació de la resta, impedint que els seus noms, les seues morts i les seues vides s’esborren de la nostra memòria i de la història, no constitueix més que una forma modesta de reparar el deute que tenim contreta amb elles i amb ells; constructors autèntics d’un futur millor.
Finalment reiterem la nostra exigència a totes les institucions al fet que establisquen una vertadera política integral d’Estat, basant-se en l’aplicació i desenvolupament de la Llei de Memòria Històrica, els informes i les recomanacions de Nacions Unides, així com l’estudi de les experiències realitzades en l’àmbit internacional sobre societats que han patit un passat traumàtic semblats al nostre. En conseqüència exigim de les Institucions de l’Estat espanyol ( on s’inclouen els Ajuntaments) la condemna del franquisme com a règim criminal en els termes declarats per l’ONU, i assumint conseqüentment el reconeixement polític i jurídic de les víctimes.

Entenem que cada administració ha d’assumir la part de responsabilitat que les seues competències li permeten, deixant clar que és hora d’exercir el compromís amb els drets a la veritat, a la justícia i la reparació de les víctimes del franquisme; i en el cas de la ciutat de Sagunt mitjançant la recuperació de la memòria històrica de les saguntines i saguntins que van ser víctimes de la dictadura franquista, al mateix temps que es disposa dels espais públics per a realitzar una pedagogia ciutadana basada en la centralitat de la defensa dels drets i les llibertats com a identitat d’una societat democràtica.
Amb este objectiu la Federació Valenciana de Municipis i Províncies ha creat la Xarxa de Municipis per la posada en valor de la Memòria Històrica, amb voluntat de crear un espai de debat, anàlisi, intercanvi d’experiències i un fòrum per compartir totes les iniciatives que depenen de l’administració local i es fan per tal de recuperar la memòria històrica, en referència a les accions bèl·liques i la repressió feixista posterior al colp d’estat de 1936 i durant la dictadura franquista.
Per tot això presentem la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
1.- Que l’Ajuntament de Sagunt declare Sagunt ciutat per la memòria històrica, i que assumisca els reptes d’ajudar a recuperar la historia.
2.- Que l’Ajuntament de Sagunt s’adherisca a la Xarxa de Municipis per la posada en valor de la Memòria Històrica, donada la importància estratègica, de la xarxa de comunicacions i de la indústria que la nostra ciutat va tindre en el conflicte bèl·lic dels anys 30.