Propostes per a la Igualtat

El 8 de Març és el dia de reivindicació dels drets laborals i socials de les dones reconegut internacionalment i nascut des del feminisme com a reivindicació de la igualtat i de l’equitat entre dones i homes. Ara, més que mai, cal demanar un canvi de direcció en les polítiques que estan aplicant les administracions i que en els darrers temps, amb l’excusa de la crisi econòmica, ens han portat cap a una situació de desigualtat cada volta major, a una feminització de la precarietat i a una pèrdua de drets de ciutadania, fins i tot de drets ja consolidats.

És evident el fracàs de l’aplicació de la Llei Orgànica 3/2007 per a la Igualtat Efectiva entre Dones i Homes, de l’Estat Espanyol, i la Llei 9/2003 per a la Igualtat entre Dones i Homes de la Generalitat Valenciana, que estableixen entre altres l’àmbit laboral. Les corporacions locals, per ser les administracions més properes a la ciutadania, tenim una gran responsabilitat en l’aplicació i seguiment d’aquestes lleis per fomentar d’una societat més igualitària i més justa.

Les institucions públiques i els ajuntaments, de manera especial, per ser l’administració més propera a la ciutadania, han de promoure la igualtat de les dones, defensar els seus drets i ser un referent en este sentit. És per això que proposem la implantació del Servei Municipal d’Atenció Integral a les Dones amb persones professionals expertes en igualtat de gènere i prevenció de violència masclista, per fer un treball transversal a totes les àrees del treball municipal, per introduir en totes les polítiques proposades i en totes les accions la perspectiva de gènere. És des d’on s’han coordinar totes les polítiques de promoció de la igualtat i l’equitat de gènere. No es tracta d’atendre les qüestions d’emergència social, que són un àmbit específic i no exclusiu per a les dones, sinó de desenvolupar accions per eliminar entrebancs, educar, transformar en igualtat.

Igualment, és necessària l’elaboració dels pressupostos amb perspectiva de gènere. Això implica que el disseny de les nostres actuacions municipals han de tindre aquesta perspectiva, és a dir, hem de tindre en compte com afectarà les dones totes les decisions, accions o omissions, en el desenvolupament de la seua vida quotidiana i en la garantia i en l’exercici dels seus drets. Cal iniciar l’anàlisi dels pressupostos per poder prendre decisions sobre el repartiment dels recursos des d’una perspectiva de gènere de forma transversal, que implique totes les àrees. Per tant, no és tracta sols de tindre partides pressupostàries específiques, sinó d’adquirir la informació i la capacitació per fer-ho i aplicar-ho a tot el pressupost municipal.

L’Ajuntament realitzarà accions concretes per avançar en la igualtat d’oportunitats de dones i homes dins l’àmbit laboral; establirà un manual d’ús de llenguatge no sexista, que s’haurà d’acomplir a tota la seua activitat i a tots els nivells de comunicació; assumirà la tasca educadora i transformadora, i per això es compromet a desenvolupar al llarg de l’any campanyes específiques adreçades a diversos col·lectius i edats i que tinguen com a principal objectiu l’eliminació de prejudicis sexistes. També s’hauran de promoure accions per augmentar l’apoderament de les dones, així com fomentar la seua participació en la presa de decisió en l’àmbit públic.

Es precís demanar, igualment, la derogació de la LOMQE, Llei orgànica 8/2013 per la millora de la qualitat educativa; pels seus principis contraris a la igualtat, així com la paralització del seu calendari d’aplicació. Tot i més, en vers de continuar construir una societat justa on els homes i les dones puguen gaudir de la mateixa consideració, semblants oportunitats i un futur compartit. És la nostra oportunitat. És el nostre dret.

Dones amb Compromís
Compromís per Sagunt

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *