El passat 30 d’abril el Ple ordinari de Sagunt va ampliar les al.legacions que ja prèviament havia aprovat en la sessió extraordinària del 10 del mateix mes. Els tècnics del departament d’Urbanisme continuaven treballant i havien trobat nova documentació que ratificava i reforçava els arguments municipals en contra de les pretensions de PROSAGUNSA, i el que és més greu, en contra de la proposta de delimitació de la Demarcació de Costes, que de partida donava la raó als presumptes propietaris i perjudicava els interessos de Sagunt i els seus ciutadans.

Tant en la sessió del 10 d’abril com en la del 30, es demostra que la delimitació que defensa Costes no s’ajusta en absolut a la realitat i per tant l’Ajuntament en Ple expressa la seua “ absoluta disconformitat” amb la proposta provisional, i més si cap davant de l’aparició de “ nous antecedents que ratifiquen les afirmacions sostingudes per l’administració municipal.”

Entre la documentació aportada per l’Ajuntament en les seues al.legacions hi ha uns plànols eleborats per la pròpia Companyia Minera de Serra Menera , els quals consten en els seus arxius i que vinculen a PROSAGUNSA com a empresa que es va subrogar els drets de Menera. Es tracta de dos plànols elaborats per la mateixa empresa que reflectixen l’estat patrimonial de Menera en dos moments diferents, i que mostren com gran part del que reclama PROSAGUNSA no pertanyia a la Concessió de 1915, sobretot perquè era mar, entre altres circumsatàncies.

Són precisament aquests dos plànols els que premetrien, segons l’article 509 i següents de la llei d’Enjuiciamnet Civil la revisió de la sentència judicial civil declarativa de la propietat de PROSAGUNSA, ja que s’hauria obviat informació en poder del demandant.
A pesar de la contundència de les al.legacions de l’Ajuntament i de la urgència de solucionar un conflicte que amenaça molt seriosament l’estabilitat econòmica de la nostra ciutat, la Demarcació de Costes encara no ha contestat les al.legacions, ni ens ha comunicat si ha considerat la possibilitat de demanar una revisió de la sentència. Pensem que ha transcorregut temps més que suficient sense tenir informació

Per tot això, proposem al Ple el següent

ACORD

1. L’Ajuntament de Sagunt sol.licita de la Demarcació de Costes del Ministeri de Medi Ambient la contestació a les al.legacions plantejades per l’Ajuntament de Sagunt en les sessions plenàries del 10 i 30 d’abril de 2013 referides a la zona coneguda com a Malecon de Menera.

2. L’Ajuntament de Sagunt insta els organismes competents de l’Estat a demanar la revisió de la sentència de l’Audiència provincial de València, amb referència nº671 de 22 de desembre de 2010, ja que sols l’Estat pot exercir aquest dret a la revisió.

3. L’Ajuntament de Sagunt demana una reunió informativa amb els responsables de Costes i els tècnics que porten l’expedient, on estiguen presents tots els portaveus municipals i els tècnics municipals que han treballat les nostres al.legacions.

4. L’Ajuntament de Sagunt insta el Ministeri de Medi Ambient i la Demarcació de Costes a no modificar la demarcació del domini públic marítim terrestre en la zona del Malecon de Menera.