Durant les últimes setmanes l’Estat Espanyol s’ha situat al centre de l’escenari de la política internacional  com a exemple de corrupció i dèficit democràtic. Presumptament el Partit Popular ha malversat diners públics, ha fet servir comptabilitats ocultes, i ha consentit presumptes comissions per part d’empreses i altres personatges, finançant-se il·legalment.

Amb l’excusa de la recorreguda frase de “tots els polítics són iguals”, intenta amagar i ocultar les explicacions a la ciutadania sobre un escàndol de corrupció política de dimensions majúscules, que afecta al Cap de govern de l’Estat.

El cas Bàrcenas, la Gürtel, etc no són més que la manifestació que la corrupció s’ha instal·lat com a forma paral·lela de treball amb les Administracions Públiques, i els Partits Polítics que ho permeten i se’n beneficien. Es necessari frenar la cleptocràcia que s’ha instal·lat en la política, la democràcia i l’Estat de Dret no s’ho poden permetre.

Una onada de forta indignació ha crescut entre la ciutadania amb un missatge contundent: exigir explicacions i responsabilitats polítiques al president del Govern, Mariano Rajoy, pel més que suposat finançament il·legal del Partit Popular i el pagament de sobresous a dirigents d’aquest amb diners procedents de subvencions públiques o donatius en molts casos irregulars. Fets especialment greus des d’un punt de vista administratiu, penal i ètic. Perquè mentre s’han imposat a la ciutadania retallades salarials, congelació de pensions o supressió de prestacions socials, qui dirigeix el Partit Popular han burlat l’austeritat que exigien en benefici personal i del seu partit.

Els reiterats episodis de corrupció pesen en l’ànim de la ciutadania provocant cada vegada major desengany i descrèdit d’una classe política en la que NO TOTS SOM IGUALS.

Compromís treballa per oferir una gestió transparent i participada amb la ciutadania. Ens situem del costat de les persones que considerem que la política és l’exercici honest de gestionar amb honradesa per millorar la vida dels ciutadans i ciutadanes. Mai una xarxa paral·lela corrupta al voltant d’allò públic que xucla i s’aprofita dels recursos públics per fer més grans les butxaques d’interessos privats.

Davant el major escàndol de corrupció que afecta al finançament il·legal del Partit Popular i que inclús esguita al propi president del govern cal aplicar criteris de transparència i democràcia. Cal demanar explicacions i exigir-ne les conseqüències per salvaguardar l’Estat de Dret. Hem de recuperar les institucions per què servisquen a la ciutadania, mitjançant unes noves eleccions on el Govern es someta a la confiança de la ciutadania després de la gestió que ha fet d’aquesta crisi.

Es per tot açò que el Grup Municipal de Compromís proposa els següents

ACORDS

PRIMER.- L’Ajuntament de Sagunt demana la dimissió de Mariano Rajoy Brey com a President del Govern de l’Estat Espanyol.

SEGON.- L’Ajuntament de Sagunt insta a la convocatòria d’Eleccions Generals per tal que el poble puga censurar la confiança en un govern tacat per nombrosos escàndols de corrupció.

TERCER.- L’Ajuntament de Sagunt traslladarà el present acord a la Presidència i al Govern Espanyol.