Albert Llueca destaca que “pareixia que aquest any anava a ser tranquil ja que pareix que no han hagut queixes en el procediment de selecció dels becaris de La Dipu Te Beca, però enguany ens han arribat queixes de becaris que no disposen de material ni equipament necessàri per a poder realitzar el seu treball”

Des de Compromís expliquen que és necessàri tindre una previsió del treball d’aquests becaris “que durant la beca deuen de ser uns treballadors més de l’Ajuntament”. Per ficar un exemple Llueca comenta que “hi han hagut becaris que han tingut que utilitzar l’equip de treball, xalecs inclossos, de la gent que estava de vacances” cosa que destaquen des de Compromís “és una falta clara de planificació” per al dia a dia d’aquests becaris.

Albert Llueca denúncia “la improvisació de les places ofertades per part d’aquest programa i que no tenen, a voltes, res a vore amb les necessitats de l’Ajuntament”, i que açò esta directament relacionat amb la nula implicació per part dels regidors de l’equip de Govern en les seues delegacions i no saber la càrrega de treball que existeix. Per altra banda els nacionalistes, en el seu afan d’ajudar, varen fer propostes per a acomplir la LOPD dins de l’Ajuntament “ja que alguns becaris van a estar tocant material sensible, dades, de la ciutadania i no han signat cap document de confidencialitat al respecte” com demanaren o simplement cobrir amb aquests becaris les productivitats que existeixen en l’Ajuntament.