MOCIÓ PELS DANYS EN EL SECTOR CITRÍCOLA COM A CONSEQÜÈNCIA DELS TEMPORALS DE PLUJA FINAL DE TARDOR DEL 2016

El sector de la taronja , que tantes alegries ens ha donat en el passat , ja fa anys que es mou entre campanyes roïns i campanyes catastròfiques. Prova de la greu crisi del sector són els següents apunts.

• La taronja, llevat de rares excepcions, es paga a uns preus similars als de fa més de 40 anys, tot açò davant de l’augment generalitzat dels costos.
• Sector enormement envellit a causa de la poca atracció que té per a la gent jove. En uns pocs anys serà difícil trobar llauradors dedicats a esta activitat
• Conseqüència de l’anterior és el continu abandonament de camps agricoles, ja nos sols camps menys rendible sinó fins i tot modernes explotacions.

Les causes són múltiples i no és objecte d’esta resolució, però aspectes com la falta de formació , falta de suport , falta de planificació, serien alguns dels motius.
El sector, tot i la greu crisi, encara representa una part important de la nostra economia, a la qual cosa caldria afegir aspectes culturals i mediambientals que li donen, si cal, més necessitat de trobar solució als greus problemes pels quals travessa.
Esta campanya citrícola comença malament i continua pitjor: preus afonats, taronja al terra, camps per collir. A çò se li ha afegit la climatologia, que ha empitjorat la greu situació en Ia qual es troben algunes varietats citrícoles com les primerenques o actualment la clementina nulera. De no prendre solucions estaríem davant de la pitjor campanya que es recorda.
Estem sofrint temporals de pluja reiterats des del passat mes de novembre. Tota la necessitat de pluja per a recarregar els aqüífers, esta ha coincidit en plena campanya de recol•ecció citrícola, provocant greus danys a nivell comarcal, com en el terme municipal.
Els principals problemes es donen per l’excés de humitat -pixat- en el cítrics, fent malbé la pell de les taronges, sobretot clementines ja madures i a punt de collir, existint zones amb un percentatge de danys ja propers als 70% de la collita. Al mateix temps cal ressenyar la perduda de gran quantitat de jornades laborals, perdudes pels treballadors agrícoles del sector.
Segons AVA-ASAJA el sector agropecuari valencià ha patit danys molt greus com a conseqüència de les pluges torrencials registrades al desembre. Segons les primeres valoracions realitzades a peu de camp per part de la Conselleria d’Agricultura, les pèrdues ocasionades en l’agricultura i la ramaderia de la Comunitat Valenciana a causa d’aquest temporal ascendeixen a un total de 205 milions d’euros.
Els cítrics representen el capítol agrari més perjudicat pels efectes de la pitjor gota freda dels últims temps. El 40% de la producció de mandarines de mitja estació que encara no havia sigut recol·lectada es va donar per perduda en la seua pràctica totalitat, ja que l’excés persistent d’humitat va agreujar l’impacte de fisiopatías com el `pixat’ o el aguado. Així mateix, les ratxes de vent van tirar molts fruits al sòl. Quant a les taronges, s’aprecien danys de consideració principalment en les navelinas que encara no havien sigut recollides de l’arbre —al voltant del 30% de la producció—, així com en les varietats més tardanes la recol·lecció de les quals amb prou faenes s’havia iniciat.
El caqui és un altre cultiu especialment perjudicat pel temporal. La tercera part de la collita encara estava pendent d’arreplegar-se quan van començar les pluges i d’aqueix aforament al voltant del 15% no ha pogut ser comercialitzat a causa dels perjudicis patits. Cal tenir en compte a més que els productors havien assumit importants sobrecostos a l’hora de retardar la maduració d’aquestes fruites finalment perdudes.
Evidentment, totes aquestes adversitats climàtiques i les seues negatives conseqüències suposen un duríssim colp per a la renda dels professionals del sector que caldria mitigar d’alguna manera posada que es troben en una situació ja de per si mateix molt complicada, tal com demostra l’abandó permanent de terres de cultiu: només en l’últim any van deixar de conrear-se a la Comunitat Valenciana 3.429 hectàrees de cítrics i 1.785 de vinyer. Entenem que és una responsabilitat compartida per tots afavorir l’engegada de tots aquells instruments que contribuïsquen al manteniment d’una activitat que, sens dubte, constitueix la pedra angular sobre la qual se sustenta l’economia i la realitat sociocultural de tots els nostres pobles.

Per tot l’anterior, proposem al Ple l’adopció dels següents
ACORDS

1. Instar a la Conselleria d’Agricultura perquè faça un profund estudi del sector amb l’ajuda de les associacions del sector, per tal de trobar alguna línia de futur.
2. Que alhora la Generalitat Valenciana demane al Ministeri d’Agricultura i a la Unió Europea solucions a la greu crisi conjuntural i estructural per a qual travessa el sector.
3. Habilitar de forma immediata una línia de crèdit que possibilite que l’excés de collita per replegar tinga un preu de retirada que el faça rendible, si més no per a transformació en suc, de forma que alleuge l’enorme pressió que estan produint en els preus els excedents de taronja existents pel retard en la recol·lecció degut a múltiples factors, entre ells el climatològic.
4. Demanar la restitució de rendes perdudes dels agricultors amb una rebaixa de mòduls en l’activitat agrària per a cítrics en la declaració del IRPF i/o l’exempció del IBI
5. Demanar la restitució de rendes dels treballadors agraris, ampliant les dotacions pressupostàries pels Convenis Inem Corporacions locals per a treballadors del sector agrícola.
6. Traslladar el contingut d’esta moció a la resta d’Ajuntaments de la nostra comarca i als grups amb representació parlamentària en les Corts Valencianes, a la Conselleria d’Agricultura de la Generalitat Valenciana i al Ministeri d’Agricultura del Govern d’Espanya.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *