Compromís per la protecció del sol forestal estratègic

 

El Terme Municipal de Sagunt, és un territori ampli amb una gran riquesa ambiental i també geològica. Però aquesta riquesa i singularitat no sempre s’ha vist reflectida als instrument d’ordenació territorial. Les zones de major valor ambiental i ecològic que queden fora de l’àmbit dels Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana, no tenen la protecció adequada, ni l’Ajuntament de Sagunt ha desenvolupat les figures de protecció que la legislació posa a les seus mans per tal de fer-ho.

El PGOU de Sagunt no ha desenvolupat la seua adaptació per marcar la seua infraestructura verda, tal i com indica l’Estratègia Territorial Valenciana, el Pla d’Acció Territorial Forestal, i la LOTUP. Així mateix tampoc ha desenvolupat cap catàleg protector dels que està obligat a homologar dintre del Pla General, ni el patrimonial, ni l’ambiental, ni el paisatgístic, quan podia haver aprofitat aquestos anys de disminució de l’activitat urbanística per a fer-ho.

Eixa manca d’homologació als instruments de Planificació Territorial existents al territori valencià, propicia que, en l’actualitat hi hagen incongruències com que un sol forestal estratègic protegit que forma part de d’infraestructura verda de la Comunitat Valenciana, tinga usos de tolerància extractiva permesos.

Així mateix, com a conseqüència de la deixadesa crònica o qui sap si interessada, arribats a aquest punt, hem de veure com s’intenta ampliar aquesta tolerància d’ús a altres zones protegides del municipi.

Hem de recordar que la legislació sectorial forestal i l’Estartègia Territorial Valenciana en la seua directriu 42, no contempla en sols forestals estratègics, que constitueixen la infraestructura verda del territori valencià, altres que no siguen els que preserven el seu motiu de classificació, el forestal. Els usos no forestals per aquestes zones estan sotmesos a la legislació sectorial aplicable i en decret 82/2005 en el seu article 14, es clar en la prohibició expressa d’extracció en un Mont Públic que per causa de l’explotació perdera els motius pels quals ha sigut classificat,entre els quals es troba ser capçalera de conca.

ACORDS

PRIMER.- Adaptar el PGOU de Sagunt per a complir l’Estratègia Territorial Valenciana i el Pla d’Acció Territorial de la Comunitat Valenciana segons les seues directrius.

SEGON.- Elaborar el catàleg de protecció ambiental i paisatgístic de Sagunt.

TERCER.- Declarar la incompatibilitat d’ús de tolerància extractiva en el sol forestal estratègic del terme de Sagunt, donat que és contraria a la legislació urbanística, territorial i sectorial en matèria forestal i minera de la Comunitat Valenciana.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *