Donem suport al Consell de la Dona

En representació de les següents associacions de dones: Dons Baladre, Salut i Oci,Secretària de la dona de CCOO i Col.lectiu Dons de Sagunt 8 de Març, entitats membres del Consell de la Dona de Sagunt.

Venim a sol·licitar la retirada de l’Avantprojecte de “Llei Orgànica de Protecció de la Vida del Concebut i dels Drets de la Dona Embarassada” pels motius que s’arrepleguen en el document que, juntament amb altres associacions, hem consensuat i aprovat en la sessió extraordinària del Consell de la Dona del dia 20 de gener de 2014. Com en el document s’afirma:

El citat Avantprojecte pretén imposar la moral d’un sector social minoritari a totes les dones i al conjunt de la societat.

Suposa la pèrdua de drets i llibertats per a les dones que, per circumstàncies diverses, interromp anualment la gestació: 112.390 en l’any 2012 segons dades del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, quasi 6.000 dones menys que en l’any 2011 (5.969 persones menys), prop de dos milions des de l’any 85. Partim del reconeixement d’aquesta realitat innegable. Quan les dones poden decidir en condicions de seguretat sanitària i jurídica, el 68% interromp el seu embaràs abans de les 8 setmanes de gestació; el 90% ho interromp abans de les 12 setmanes; quasi el 96%, abans de les 16 setmanes (Font: Ministeri, 2012).

L’Avantprojecte de llei que es pretén portar avant suposa la discriminació per a les dones que no tenen recursos. Si s’aprova, es requeriran dos informes psiquiàtrics de centres diferents perquè una dona puga al·legar risc per a la seua salut psíquica, la qual cosa comportarà la seua realització massiva en centres privats, a més d’un retard considerable dels terminis per a la realització de la interrupció voluntària de l’embaràs. Les dones que no tenen recursos no podran anar a interrompre el seu embaràs a països amb legislacions menys restrictives (es feia abans de la llei de 1985, ho tornaran a fer aquelles que puguen pagar-ho).

Però, sobretot, volem subratllar que l’Avantprojecte nega a les dones la capacitat de decidir com a subjectes autònoms en relació al seu propi cos, a la seua maternitat i al seu projecte de vida. Considera a les dones com si foren menors d’edat, no responsables dels seus actes, a les quals se’ls eximeix del càstig que portaria qualsevol acte delictiu (la llei proposa castigar als professionals que intervinguen en la IVE i fins i tot a possibles acompanyants, però no a les dones que avorten). Abans de 2010, un 96,77% de dones que avortava ho feia pel supòsit del risc per a la seua salut psíquica, constatat pel corresponent informe mèdic. Després de la llei orgànica 2/2010, que permet avortar en les 14 primeres setmanes sense que siga necessari que la dona al·legue motius, el 91,26% de dones ho va fer per decisió pròpia i només en un 5,67% es va argumentar risc per a la seua salut (dades de 2012). L’Avantprojecte torna a utilitzar la malaltia mental per a resoldre una situació personal de forma hipòcrita, desigual i discriminatòria. Usa la psiquiatria per a controlar la voluntat de les dones, a les quals s’infantiliza i s’incapacita per a decidir. (Denunciat per l’AEN, Associació Espanyola de Neuropsiquiatría.)

Per tot açò sol·licitem la retirada de l’esmentat avantprojecte que suposa una concepció absolutament desigual de drets i responsabilitats entre homes i dones.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *