Moció Revisió perímetre Pedrera Salt del Llop

En Francesc Fernanadez i Carrasco, portaveu del Grup Polític Municipal BLOC-CM Compromís de l’Ajuntament de Sagunt presenta al Ple la següent MOCIÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS.

La Pedrera del Salt del Llop constitueix en l’actualitat un dels majors impactes ambientals i ecològics del nostre Municipi.

Aquesta activitat Extractiva es duu a terme a través d’una concessió de l’Ajuntament que expira en 2018. Les condicions d’aquesta concessió estableixen una sèrie d’obligacions per a l’empresa explotadora de la pedrera.

Aquesta empresa deu abonar un cànon pel volum de pedra que extrau, que no satisfeia i fou arran d’una denúncia del BLOC que es va actualitzar.

Igualment una de les condicions de la concesió de l’explotació és respectar una cota d’altura de cornisa, a partir de la qual no pot excavar per evitar l’enorme impacte paisatgístic i visual que es produiria en la ciutat de Sagunt.

És conegut que els veïns de la zona de la Muntanya de Romeu i Bonilles han denunciat en varies ocasions les molèsties que causa l’explotació i que s’estan realitzant treballs en zones molt properes a aquesta cota.

Compromís ha demanat informes, tant a la Comissió d’Hisenda, com a la d’Urbanisme sobre la comprovació de l’Estat de l’altura de cornisa de l’explotació de la pedrera i per l’actualització de les obligacions d’aquesta amb l’Ajuntament. Aquestes peticions no han sigut ateses, esgrimint competències de la Conselleria en aquesta matèria, ja que, el promotor d’aquestes activitats està obligat a presentar davant del Servei Territorial d’Indústria i Energia, abans del 31 de gener de cada any, un informe anual, on s’arrepleguen el balanç i l’estat actual de l’activitat, respecte als volums extrets i aprofitats, als farciments efectuats i a l’aplicació de les mesures protectores i correctores previstes en el projecte de concessió i restauració.

D’aquest informe no sabem si l’Ajuntament és dipositari però entenem que deuria, donat que és la base per a calcular les obligacions de l’empresa amb el mateix.

Donades aquestes circumstàncies i per tot allò exposat, es realitza la següent proposta d’acord.

PROPOSTA D’ACORD

1.-L’Ajuntament de Sagunt demanarà còpia de l’Informe Anual de l’explotació de la Pedrera de Salt del Llop al Servei Territorial d’Indústria i Energia i el farà públic per al coneixement del veïnat.

2.-.L’Ajuntament de Sagunt realitzarà, igualment un seguiment exhaustiu de l’activitat d’extracció, assegurant que es compleixen els límits d’explotació de la Pedrera que figuren en la Concessió de l’activitat d’extracció.

Sagunt, 22 de març de 2013

Portaveu Grup Municipal

BLOC-CM Compromís.

Arxivat en: Plens Sagunt

Comentaris

  1. juan antonio llorens ferrandis diu:

    Me dona la impresio que el Sr. Alcalde sap perfectament les dades que a traves de la mocio, se solicita al estaments

  2. juan antonio llorens ferrandis diu:

    me dona la impresio que el Sr. Alcalde no vol informar del que se demana, pero que sap perfectament com esta la situació de la Pedrera del Salt del Llop.
    No calia fer ninguna mocio, si tinguerem un alcalde que es preocupara per els tems tan importans pera el poble. Tinc que dudar de la seva honradesa politica.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *