Moció en defensa del Comerç Local

En Francesc Fernanadez i Carrasco, portaveu del Grup Polític Municipal BLOC-CM Compromís de l’Ajuntament de Sagunt presenta al Ple la següent MOCIÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS.

El Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat, ha desenvolupat un nou marc de referència en els horaris comercials que suposen una greu amenaça per al comerç mediterrani i de proximitat.

Aquest Decret, no només significa una invasió de les competències de les Comunitats Autònomes, algunes de les quals com Catalunya han anunciat un recurs al Tribunal Constitucional per aquest motiu. Aquest Decret incorpora mesures de caire obligatori a les Grans Ciutats on obliga a la Declaració de Zones de Gran afluència turística, per fixar-ne una llibertat horària que pot dur a la ruïna al petit comerç valencià.

A més, a més, modifica les condicions per a la Declaració de Zones de Gran Afluència Turística, incloent-ne com a criteri, el “turisme de compres”. Amb aquesta condició, pràcticament qualsevol població amb un centre comercial pot optar a la sol·licitud, cosa que està succeint en la conurbació urbana de València.

La nova normativa amplia el règim horari dels comerços, situant-lo en 90 hores com a mínim, mentre que a la legislació autonòmica aquesta limitació era màxima. Així mateix amplia la superfície d’exposició del comerç que pot gaudir de llibertat horària, de 150 a 300 metres quadrats de forma general, quan a la nostra legislació depenia de l’activitat i el sector.

No només això, aquest decret amplia a 16 els diumenges i festius d’obertura comercial, i indica que no podran ser inferiors a 10, el nombre de diumenges on els comerços podran obrir. El que abans era el límit màxim, ara esdevé el límit mínim obligatori.

Igualment remarca que en cas que la CCAA no incorpore, ni desenvolupe les mesures del Drecret, s’entendran aplicades, amb una clara vulneració de la capacitat legislativa autonòmica.

Aquestes mesures, segons el govern del PP tenen com objectiu millorar la competitivitat del sector comercial, però el que realment aconsegueixen és afavorir el comerç a les grans superfícies i supermercats i enfonsar el comerç tradicional.

El petit comerciant de poble o de barri s’enfronta a la competència de les grans superfícies, per una banda, i a la proliferació d’establiments de queviures i conveniència xinesos (o d’altres ètnies), que fan que el comerç local es veja amenaçat.

Els treballadors i treballadores de les grans superfícies també pateixen les conseqüències de l’ampliació dels horaris, en una disminució dels seus drets laborals i de les hores de descans a les que tenen dret.

L’aplicació d’aquest decret en València, ha afavorit a les grans superfícies comercials. Així mateix, diverses poblacions de la seua Àrea Metropolitana, s’han acollit a la figura de Zona de Gran Afluència Turística, només per motius comercials d’existència de grans superfícies: Alfafar, Alboraia, etc… Per la seua banda Sagunt també ha sigut declarada Zona de Gran Afluència Turística, amb la qual cosa pot aplicar aquesta nova normativa.

BLOC-Compromís recolza el comerç local i entenem que aquestes mesures no l’afavoreixen la liberalització d’horaris comercials, és no voler veure el verdader problema que no es d’oferta ni d’hores, és un problema de demanda, no hi ha renda disponible i per tant no hi ha consum. Els responsables polítics hem d’estar al costat dels xicotets comerciants i emprenedors que son el qui creen ocupació real i amb condicions dignes.

En el temps que dura la crisi, s’han rescatat als bancs i caixes d’estalvi, amb el resultat que els valencians i valencianes ja coneguem. És hora de defensar el nostre comerç tradicional, que està suportant la pujada de l’IVA, l’IBI i altres impostos, mentre que les grans superfícies comercials no els està afectant amb la mateixa intensitat la crisi.

És per tot allò exposat que es realitza la següent proposta d’acord.

PROPOSTA D’ACORD

1.-L’Ajuntament de Sagunt rebutja l’ampliació de la llibertat d’horaris comercials desenvolupada pel Reial Drecret Llei 20/2012.

2.-.L’Ajuntament de Sagunt crearà, una comissió formada per tots el partits amb representació a l’Ajuntament i per les organitzacions empresarials que representen al sector, que desenvolupen les accions necessàries en quan a horaris i altres mesures, que respecten el teixit comercial local, dintre del seu àmbit.

Sagunt, 22 de març de 2013

Portaveu Grup Municipal

BLOC-CM Compromís.

Arxivat en: Plens Sagunt

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *